• zomer2018top03
  • zomer2018top01
  • zomer2018top02
  • zomertop08
  • regenboog
  • zomertop06
  • zonondergang02

Nieuw logo voor Dorpsraad Berghem

Vorig jaar is Dorpsraad Berghem begonnen met een nieuwe en frisse samenstelling. Zij vonden het daarom ook tijd worden voor een modern logo en dit is het resultaat! De achterliggende gedachte van het nieuwe logo: De gebruikte symbolen zijn een interpretatie van ‘mensen’ die in overleg zitten. Door de plaatsing van de symbolen, kun je er ook blije zwaaiende mensen in zien. De kleuren staan voor diversiteit aan

Dorpsraad Berghem geeft negatief advies over het windmolenpark

Dorpsraad Berghem geeft een negatief advies over windmolenpark ten noorden van Elzenburg de Geer. Dorpsraad Berghem publiceerde onderstaande op hun facebookpagina.

Geacht college, naar aanleiding van uw verzoek d.d. 17 februari 2016 om advies uit te brengen over het voorgenomen raadsvoorstel voor een windpark ten noorden van Elzenburg de Geer, berichten wij u het volgende. De dorpsraad Berghem geeft een negatief advies over het voorgenomen voorstel.De reden van het negatieve advies is de locatie waar het windpark zou moeten worden gebouwd. De dorpsraad Berghem wil de politiek die een beslissing moet nemen of er wel of geen windpark komt

Drukbezochte openbare vergadering dorpsraad Berghem

Het was dinsdagavond een drukbezochte openbare vergadering van de dorpsraad Berghem. De vergadering had twee aparte gedeeltes over de buurtwhatsapp en over het hondenbeleid. De handhavers en de wijkagenten kwamen aan het woord over het honden(poep)beleid. Ook werd ingegaan over vragen vanuit het publiek. Daarna werd uitvoerig gesproken over de buurtwhatsapp. Mensen die deelnemen in de whatsapp-groep kunnen berichten plaatsen van verdachte situaties zoals inbraak, vandalisme en

Dorpsraad verslag openbare vergadering 20 januari

De eerste openbare vergadering in 2016 van de dorpsraad Berghem vond plaats op 20 januari jl. in de Berchplaets. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde; Hondenlosloopterreinen, uitlaatregels, presentatie sociaal team, begroting en subsidietoekenning, mededelingen gebiedsbeheer, mededelingen dorpsraad en vragen van bewoners. In het verslag kunt u teruglezen wat er zoal wordt besproken tijdens deze vergaderingen. Lees het eens rustig door, en wellicht bent u er volgende keer ook bij om deel te nemen.