• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad dinsdag 12 september

Hierbij nodigen wij iedereen uit Berghem uit voor de Openbare vergadering van de dorpsraad Berghem op 12 september. Locatie dorpshuis ‘De Berchplaets’ Zaal in zaal De Meer, op de tweede verdieping (lift aanwezig). De agenda voor deze avond, 1. Opening, 2. We kijken met elkaar terug op een gezellige drukke kermis, die op een andere manier is georganiseerd. Hoe is dit ervaren en een medewerker van de organisatie is aanwezig om een en ander verder toe te lichten. 3. Stand van zaken Spaander Straatsche Akkers.4. Stand van zaken windmolenpark / mestfabriek.

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 5 juli

De doprsraad nodigt u uit voor deelname aan de openbare vergadering op woensdag 5 juli. Aanvang 19.30 uur in zaal 'de meer' van de Berchplaets. Tijdens deze vergadering zal Adviesraad Sociaal Domein Oss (vroegere WMO) een presentatie komen geven wie ze zijn en wat ze doen. De raad vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen en zou dus ook wat voor de mensen in Berghem kunnen betekenen. Daarna gaan we het hebben over de recente activiteiten van de Bèrgse Tafel.

Vrijwilligers gezocht voor de Buurtpreventie Berghem

Berghem heeft een mooie club van vrijwilligers voor de buurtpreventie. De buurtpreventie houdt in dat bewoners, samen met de politie en de dorpsraad, een aantal keer per jaar op pad gaan door Berghem, om te letten op onveilige situaties, niet afgesloten auto’s en fietsen. De dorpsraad zou graag zien, dat er meer vrijwilligers zich aan melden voor de buurtpreventie. Je hoeft als vrijwilliger niet