• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Verslag collegebezoek bij Dorpsraad Berghem

Het voltallige college van B&W was afgelopen dinsdag op bezoek bij de dorpsraad Berghem.  Men was te gast bij het nieuwe clubgebouw van Berghem Sport. De voorzitter van de dorpsraad, Pieter van Houten, kopte als eerste af met zijn visie op het dorp Berghem; de kansen die er liggen, maar ook de aandachtspunten, zoals het Centrumplan in al zijn complexiteit. In een ontspannen setting kregen een aantal organisaties de kans om zich te presenteren, zoals:

Mooie plannen? Dorpsraad Berghem daagt u uit

De voorzitter van de dorpsraad, Pieter van Houten, heeft in de voorgaande edities van het ‘Berghs Contact’ zijn uiterste best gedaan om uit te leggen, waar de dorpsraad voor staat en voor u van betekenis kan zijn. Wij kunnen initiatieven stimuleren en ondersteunen, alles om ons dorp leefbaarder te maken. Maar dit kunnen we niet alleen, we hebben u nodig! Hierbij dagen we u uit!  Kom eens met concrete voorstellen. We zijn niet alleen een ‘klaagbureau’, positieve inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Uitnodiging openbare vergadering dorpsraad 5 februari a.s.

De dorpsraad Berghem nodigt de inwoners van Berghem van harte uit voor de openbare vergadering op dinsdag 5 februari a.s. U bent om 19.30 uur welkom in dorpshuis 'De Berchplaets', zaal de Meer. (tweede verdieping, er is een lift aanwezig). Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Na de opening volgt een evaluatie en informatie vanuit 'Berghem Events' door Dennis van Rooij. Daarna informatie