• zomer2018top03
  • zomer2018top01
  • zomer2018top02
  • zomertop08
  • regenboog
  • zomertop06
  • zonondergang02

Uitnodiging openbare vergadering 10 dec. Dorpsraad Berghem

Geachte inwoners van Berghem, Hierbij zou ik u graag uitnodigen voor onze openbare vergadering van donderdag 10 december a.s. Er staan een aantal presentaties op het programma: - Rabobank koppelt nog wat vragen terug en geeft op een aantal punten een update, - Presentatie spreekuur steunpunt Vrijwilligerswerk Oss, - Presentatie over nieuw sociaal team ‘Ons Welzijn’ - Stand van zaken ‘Zorg voor Elkaar’ Vanzelfsprekend zijn er ook de vaste onderdelen, zoals de mededelingen van de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss en de wijkagent.

Uitnodiging Openbare Dorpsraad vergadering 12 november

Geachte inwoners van Berghem,De dorpsraad nodigt u graag uit voor de openbare vergadering van donderdag 12 november a.s om 19.30 uur. Naast een aantal vaste onderdelen tijdens de bijeenkomst, vraag ik speciaal aandacht voor de presentatie van de Rechtswinkel Oss. Gedurende een aantal maanden is de Rechtswinkel Oss nu actief in de Berchplaets en men wil ons graag vertellen, hoe een en ander nu verloopt.Vanzelfsprekend zal er genoeg ruimte zijn voor uw vragen en/of opmerkingen. De dorpsraad Berghem hoopt u te mogen ontmoeten. Want u weet: ‘de dorpsraad is er voor u!’

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 15 oktober jl

Op 15 oktober 2015 vond in de Berchplaets een goedbezochte openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem plaats. Na de opening door voorzitter de heer Eric Remmerswaal, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

Presentatie burgerparticipatieproject De Groene Loper, door Liselore Burgmans/gemeente Oss en Ido de Haan/IVN. Bewoners en ondernemers die ideeën hebben om De Maashorst nog mooier en “beleefbaarder” te maken, kunnen zich aansluiten bij het project De Groene Loper. Dit kan

Zeer informatieve avond bij windparkbijeenkomst Berghem

Op 16 september 2015 organiseerden de Dorpsraad Berghem en de gemeente Oss in de Berchplaets een thema-avond over de mogelijke komst van windmolens in Berghem. Het doel van deze avond was het informeren van betrokken inwoners en andere geïnteresseerden en het peilen van de mening van de Berghemnaren. Diverse sprekers gaven een toelichting op het onderzoek van de gemeente Oss naar de mogelijkheden voor een windpark ten