• zomer2018top03
  • zomer2018top01
  • zomer2018top02
  • zomertop08
  • regenboog
  • zomertop06
  • zonondergang02

Dorpsraad Berghem vergadert vanavond weer

Dorpsraad Berghem vergadert weer op dinsdag 7 februari 2017. Op de eerste openbare vergadering van 2017 zullen een aantal presentaties worden gegeven. Er zal over een aantal onderwerpen een update van de stand van zaken worden gegeven. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.De vergadering begint

Verslag openbare vergadering dorpsraad Berghem 30 november jl

Op woensdag 30 november jl. was in de Berchplaets de laatste openbare vergadering in 2016 van de dorpsraad Berghem. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, passeerden de volgende onderwerpen de revue met onder anderen AED en drone, Spaander Straatsche Akkers, gebiedsbeheer, veiligheid, centrumplan en mededelingen.

Wijkschouw in de Astronautenwijk in Berghem

Vandaag was er een wijkschouw, op initiatief van Dorpsraad, in de Astronautenwijk in Berghem. Diverse wijken zijn al aan de orde geweest en nu was de Astronautenwijk/Wolvepad aan de beur. Wethouder van Geffen (VDG) was ook aanwezig en ging in gesprek met de bewoners. Wat was de bedoeling hiervan? Samen met de gemeente, het sociale team en de woonmaatschappij, wil de dorpsraad graag