• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging Openbare vergadering Dorpsraad Berghem

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Berghem op donderdag 1 maart a.s. vanaf 19.30 uur in zaal de Meer in de Berchplaets. Dit is tevens de laatste openbare vergadering van de dorpsraad in de huidige zetting. Naast de gewaardeerde vaste onderdelen, zoals de mededelingen vanuit het gebiedsbeheer en van onze wijkagenten, hebben we twee aparte onderwerpen: Presentatie van dhr. A. Smits betreffende een nieuw op te zetten verkeerscentrum aan de Osseweg, en een impressie van dhr. R. van Rodijnen over een uitvoering op 30.03.18 in de St. Willibrorduskerk van ‘De Passie’.

Openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 31 januari vervalt

De dorpsraad Berghem nodigt u van harte uit voor de openbare vergadering op 1 maart 2018. Hiermee komt de oorspronkelijke vergadering op 31 januari 2018 te vervallen. Zijn er zaken, die voor u van belang zijn en waarbij u er geen bezwaar tegen heeft, dat ze in het openbaar behandeld worden, dan graag dit opgeven bij het secretariaat van de Dorpsraad Berghem.

Dorpsraad Berghem, iets voor jou?

U weet het beste wat belangrijk is voor uw dorp en wat nog ontbreekt of wat meer aandacht vraagt. Ook kent u veel medebewoners en hun wensen en behoeften. Daarom vragen we u om lid van de dorpsraad te worden.

Denk en doe mee!
De gemeente heeft veel taken. Bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, scholen, sportlocaties en dorpscentra. Ook geeft de gemeente subsidies aan verenigingen en projecten.