• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging openbare vergadering dorpsraad Berghem op dinsdag 3 juli

Beste inwoners, hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Berghem. Datum: dinsdag 03.07.18. Tijdstip: vanaf 19.30 uur. Locatie: · dorpshuis ‘De Berchplaets’; welke zaal, let op de banner van de dorpsraad en op het scherm in de foyer. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: - Opening. - presentatie door Geert Versteijlen en Rolf Kok van de stichting ‘De Maashorst’. - Kennis maken met de nieuwe boswachter, Jorn Martens, die tevens een presentatie zal verzorgen.

Uitnodiging vergadering Dorpsraad Berghem nieuwe samenstelling

Beste inwoners, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Berghem in de nieuwe samenstelling. Op woensdag 30 mei 2018, vanaf 19.30 uur Locatie: dorpshuis ‘De Berchplaets’ , zaal ‘De Meer’ (tweede verdieping, lift aanwezig) De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

Vernieuwing aanstaande, dorpsraad neemt afscheid van Voorzitter en Secretaris

Beste inwoners, Op donderdag 1 maart 2018 heeft een druk bezochte openbare vergadering van de dorpsraad plaatsgevonden. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals:een presentatie van het te realiseren verkeerscentrum, een voorstel om bloemengrasmatjes te plaatsen rondom ondergrondse containers op het Kerkplein, een impressie van ‘The Passion’, op Goede Vrijdag in de St. Willibrorduskerk en de vaste onderwerpen zoals meldingen vanuit gebiedsbeheer en de wijkagenten. Aan het einde van de avond is er afscheid genomen van twee leden van de dorpsraad, Eric en Anuschka; zij gaan definitief niet door.

Uitnodiging Openbare vergadering Dorpsraad Berghem

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Berghem op donderdag 1 maart a.s. vanaf 19.30 uur in zaal de Meer in de Berchplaets. Dit is tevens de laatste openbare vergadering van de dorpsraad in de huidige zetting. Naast de gewaardeerde vaste onderdelen, zoals de mededelingen vanuit het gebiedsbeheer en van onze wijkagenten, hebben we twee aparte onderwerpen: Presentatie van dhr. A. Smits betreffende een nieuw op te zetten verkeerscentrum aan de Osseweg, en een impressie van dhr. R. van Rodijnen over een uitvoering op 30.03.18 in de St. Willibrorduskerk van ‘De Passie’.