• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Ad Verhagen nieuwe voorzitter Dorpsraad Berghem

Dorpsraad Berghem is weer compleet. Na een wervingscampagne zijn er vier nieuwelingen bijgekomen. De selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd en hieruit zijn de heren Ad Verhagen, Tini Mulders, Harmen Snoeijs en Frank Dappers gekozen voor de huidige zittingsperiode tot maart 2022. Afgelopen maandag had de nieuwe dorpsraad een kennismakingsbijeenkomst. Naast de vier nieuwelingen maken

Benoemingscommissie voert gesprekken met kandidaten dorpsraad Berghem

Eind vorig jaar hebben de voorzitter van de dorpsraad Pieter van Houten en secretaris Marianne Dreese-van Leth afscheid genomen van dorpsraad Berghem. Drie leden van de dorpsraad bleven nog over en gingen op zoek naar versterking. Tot eind februari konden geintresseerden zich aanmelden voor de nieuwe dorpsraad in Berghem. Vervolgens stonden in maart en april de gesprekken voor

Presentatie centrumplan Berghem

Donderdagavond was er in gemeenschapshuis De Berchplaets een informatiebijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen van Centrumplan Berghem. De bewoners en betrokkenen van de aanliggende huizen bij het Berghs Veld werden geinformeerd. Er werd gesproken over het Berghs Veld en de appartementen (plan 3), uitbreiding van Albert Heijn Berghem (fase 2), evenementenbeleid, herinrichting straten