• zomer2018top03
  • zomer2018top01
  • zomer2018top02
  • zomertop08
  • regenboog
  • zomertop06
  • zonondergang02

Dorpsraad Berghem plaatst bankje bij Gezondheidscentrum

Afgelopen vrijdag zijn er twee mooie banken geplaatst bij het gezondheidscentrum in Berghem. Dorpsraad Berghem heeft er eentje voor haar rekening genomen en de andere is van de Gemeente Oss. Ook zijn er bomen geplant. De dorpsraad heeft ervoor gezorgd dat de bomen op de stoep geplant zijn. Oorspronkelijk was de bedoeling, dat deze bomen op de parkeerplaatsen zouden komen. Dat vond de dorpsraad niet zo'n goed idee. Iedere parkeerplaats

Uitnodiging, vanavond openbare Vergadering Dorpsraad Berghem

Namens voorzitters Eric Remmerswaal nodigt Dorpsraad Berghem u uit voor het bijwonen van de openbare vergaderin in Dorpshuis De Berchplaets. Het wordt een afwisselende avond waarbij vele onderwerpen aan de orde zullen komen. Vanzelfsprekend kunt u ook met uw opmerkingen/aandachtspunten en vooral ook positief nieuws bij ons terecht. De vergadering vindt plaats in zaal de Meer (2e verdieping, met lift bereikbaar) op Donderdag 19 mei 2016 vanaf 19.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst en geven u graag alvast de volgende onderwerpen door. 

Dorpsraad Berghem zoekt meedenkers over de ‘Groene Zone’

De dorpsraad Berghem nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de Groene Zone op woensdag 13 april a.s.. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met bewoners kijken, waar de kaders liggen voor de inrichting van het gebied grenzend aan de Osseweg, de N329, ’t Reut en de Spaanderstraat. Vooral direct betrokken bewoners, maar ook andere inwoners van Berghem, wordt gevraagd om met elkaar een zo goed mogelijke invulling te geven aan dit gebied. Er zullen presentaties gehouden worden door de projectleider van de gemeente. Samen met de landschapsarchitecte en IVN is er volop gelegenheid om met ons van gedachten te wisselen.