• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Dorpsraad Berghem neemt afscheid van wijkcoördinator

Woensdag heeft dorpsraad Berghem afscheid genomen van wijkcoördinator Wim Slebus. Hij is jarenlang wijkcoördinator geweest en gaat nu met pensioen. Vice-voorzitter van dorpsraad Berghem, Jan van Leest, overhandigde Wim een mooie bos met bloemen en een prachtige karikatuur. Natuurlijk getekend

Dorpsraad Berghem: 1 november sluiting indiening subsidieaanvragen

De Dorpsraad krijgt ieder jaar een budget van de gemeente Oss waarin zij eenmalige subsidies kunnen verstrekken aan (vernieuwende) initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid van Berghem. Een van de eerste punten die de hernieuwde Dorpsraad Berghem met elkaar heeft besproken is ‘hoe om te gaan met subsidie-aanvragen in 2020?’. We hebben besloten om alle aanvragen van 2020 in één keer te behandelen en te beoordelen in een overleg in november.

Ad Verhagen nieuwe voorzitter Dorpsraad Berghem

Dorpsraad Berghem is weer compleet. Na een wervingscampagne zijn er vier nieuwelingen bijgekomen. De selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd en hieruit zijn de heren Ad Verhagen, Tini Mulders, Harmen Snoeijs en Frank Dappers gekozen voor de huidige zittingsperiode tot maart 2022. Afgelopen maandag had de nieuwe dorpsraad een kennismakingsbijeenkomst. Naast de vier nieuwelingen maken

Benoemingscommissie voert gesprekken met kandidaten dorpsraad Berghem

Eind vorig jaar hebben de voorzitter van de dorpsraad Pieter van Houten en secretaris Marianne Dreese-van Leth afscheid genomen van dorpsraad Berghem. Drie leden van de dorpsraad bleven nog over en gingen op zoek naar versterking. Tot eind februari konden geintresseerden zich aanmelden voor de nieuwe dorpsraad in Berghem. Vervolgens stonden in maart en april de gesprekken voor