• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Heeft u bouwplannen? Handreiking omgevingsdialoog, start het gesprek!

Heeft u bouwplannen? Of andere plannen voor ruimtelijke ontwikkeling? Dan is het voor uzelf belangrijk om uw plannen goed te onderbouwen. Maak hierbij gebruik van een omgevingsdialoog: een zorgvuldige af- stemming met de omgeving. De dialoog geeft inzicht in de betrokken belangen, kan zorgen voor verrijking van

Openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 5 april is geannuleerd!

De openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem aankomende woensdag 5 april wordt geannuleerd. Reden hiertoe is dat de genodigden/sprekers geen ruimte hebben kunnen vinden om een presentatie te houden. Ditmaal stond het thema 'Veiligheid' centraal. Het thema zal niet komen te vervallen, maar er wordt met de betreffende sprekers gezocht naar een alternatieve datum in 2023. Gezien dit de tweede maal is dat

Laatste plek in Dorpsraad Berghem is ingevuld!

De dorpsraad was bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad was druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. En dat is gelukt! De vrouwelijke kandidaat waar de dopsraad naar zocht is gevonden. Fanny van den Heuvel gaat de dorpsraad versterken. Ze was vorige week woensdag al aanwezig bij de bijeenkomst voor de inrichting van de

Uitnodiging informatieavond Dorpsraad Berghem inrichting Spaander Straatsche Akkers

De gemeente Oss en de Dorpsraad Berghem nodigen u als bewoner en belanghebbende uit voor een bijeenkomst over de inrichting van de Spaander Straatsche Akkers. Deze avond vindt plaats op woensdagavond 25 januari om 19.30 uur in dorpshuis de Berchplaets. In 2022 heeft de Dorpsraad met een groot aantal bewoners gesproken over dit gebied en zijn er veel ideeën opgehaald om dit gebied te verfraaien. Hierna zijn de Dorpsraad Berghem en de gemeente Oss in gesprek gebleven hoe er invulling kan