• zomer2018top03
  • zomer2018top01
  • zomer2018top02
  • zomertop08
  • regenboog
  • zomertop06
  • zonondergang02

Vrijwilligers gezocht voor Repair Café Berghem!

Repair Café Berghem is een initiatief van de Dorpsraad Berghem en dorpshuis De Berchplaets dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke derde woensdagochtend van de maand een Repair Café in De Berchplaets. Inwoners van Berghem kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, in orde te maken. Repair Café Berghem heeft nog ruimte

Nieuw in ons dorp, Repair Café Berghem

Ons dorp heeft weer iets nieuws, Repair Cafe Berghem. Repair Café Berghem is een initiatief van de Dorpsraad Berghem en dorpshuis De Berchplaets dat repareren promoot als alternatief voor weggooien. De initiatiefnemers organiseren elke derde woensdagochtend van de maand een Repair Café in De Berchplaets. Inwoners van Berghem kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, in

Advies Dorpraad Berghem inzake mestverwerkingbedrijf

De dorpsraad Berghem heeft haar standpunt gegeven over het mestverwerkingbedrijf. Het mestverwerkingbedrijf komt volgens de plannen te liggen op industrieterrein Elzenburg. Dorpsraad Berghem heeft zich uitgesproken tegen de komst, zeker wanneer dit gepaard gaat in combinatie met de geplande komst van een windmolenpark op het terrein Elzenburg-De Geer. Onderstaande advies en brief ging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

Verzoek om informatie buurtwhatsappgroepen in Berghem

Tijdens een openbare vergadering van de dorpsraad Berghem, is er aandacht gegeven aan het onderwerp buurtwhatsappgroepen. Inmiddels weet de dorpsraad, dat er al diverse groepen actief zijn in Berghem, maar ze hebben nog niet alle groepen in beeld. Graag wil de dorpsraad weten, waar deze groepen zich bevinden. Er kunnen dan centraal bordjes aangevraagd worden bij de gemeente, die aan de lantaarnpalen bevestigd kunnen worden. Laten