• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

12 mei dorpsraad thema-avond inzake bezoek B&W

Thema avond bwIn het najaar komt het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss een bezoek brengen aan Berghem. Graag horen wij van de inwoners van Berghem wat u aan het college wilt laten zien. Waar zijn we trots op in Berghem? Wat heeft ons mooie dorp allemaal te bieden ? Op 12 mei organiseert de dorpsraad daarom een thema-avond rondom dit onderwerp. Kom om 19.30 uur naar de Berchplaets en laat uw stem horen.

dankzegging voor het tot stand komen van nieuw oorlogsmonument

De dorpsraad Berghem wil, door middel van deze open brief , een welgemeend compliment geven aan alle instanties, die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het nieuwe oorlogsmonument aan de Wilhelminasingel / hoek v.d. Heuvelstraat. Een monument waarbij het ontwerp tot stand kam door mevr. T.Voet, dhr. J. Voet en mevr. A. Rooke van de stichting ‘Beeldend Berghem’ en uitgevoerd door dhr. P. van Bethlehem. Er is in korte tijd enorm veel werk verricht. Naast de werkgroep ‘Nieuw Oorlogsmonument’ waarin ook de dorpsraad actief was, moet ook vermeld worden,

22 april openbare dorpsraadvergadering in de Berchplaets

ico-dorpsraadEr is dit jaar veel veranderd in het afvalbeleid van de gemeente Oss. Er zijn andere ophaalfrequenties van het afval en tevens wordt van de burger verwacht, dat men het afval beter scheidt. Dit heeft veel stof doen opwaaien. Maar wat is de stand van zaken na het eerste kwartaal? Is het nieuwe beleid nu duidelijk? Zijn er nog openstaande vragen richting gemeente hierover? Kom meepraten met de gemeente Oss op de openbare vergadering. Tevens komt de gemeente een pilot op het gebied van afvalinzameling toelichten, die binnenkort van start gaat in de Piekenhoef.

Dorpsraad zoekt Ereburgers & Koninklijke onderscheidingen

ereburgerszoekenDe dorpsraad Berghem doet de volgende oproep:Bent u in het bezit van een Koninklijke Onderscheiding of het Ereburgerschap van Berghem, (of kent u iemand die één van deze onderscheidingen ontvangen heeft), zou u dan naam en adres willen doorgeven aan de dorpsraad Berghem? Deze gegevens zouden wij graag ontvangen voor de viering van Koningsdag op 27 april 2015. In het kader van de wetgeving op de privacy, krijgen wij niet meer automatisch een lijst met namen.