• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Gratis water tappen uit oude pilaster!

ico-dorpsraadDe dorpsraad Berghem heeft de gemeente Oss gevraagd om het idee voor 'n gratis water tappunt uit de 'oude pilaster' te bekijken. Deze pilaster van de toegangspoort van het oude sportpark van Berghem Sport stond op de plaats waar de nieuwe Berchplaets wordt gebouwd. De pilaster wordt inmiddels gerestaureerd en zou perfect te gebruiken zijn voor een gratis watertappunt. De pilaster moet straks weer bij

Openbare dorpsraadvergadering in de Berchplaets

ico-dorpsraadVanavond om 19.30 uur staat er in de Berhcplaets een vergadering gepland van de dorpsraad. Inwoners van Berghem worden uitgenodigd om deze openbare vergadering bij te wonen. Buiten de agenda om is er spreekrecht voor het publiek over niet-agendapunten. Dus heeft u zaken waarvan u denkt dat de dorspraad zich er over zou moeten buigen, maak hier dan gebruik van.

Agenda Dorpsraad donderdag 27 september

ico-dorpsraadHierbij nodigen wij u uit voor de dorpsraadsvergadering van Berghem

Datum : donderdag 27 september 2012
Aanvang : 19.30 uur
Locatie : De Berchplaets, Mr. Gielenplein 1 in Berghem

Agendapunten:

Agenda Dorpsraad donderdag 30 augustus

ico-dorpsraadBeste bewoners, graag nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van de Dorpsraad Berghem van donderdag 30 augustus 2012. De openbare vergadering begint om 19.30 uur, in de hulpsecretarie, Burg. van Erpstraat te Berghem.

De agenda luidt als volgt: