• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Veel nieuws en mededelingen bij de laatste openbare vergadering nieuwe dorpsraad Berghem

ico-dorpsraadOp 12 maart 2015 vond in de Berchplaets onder zeer grote belangstelling de eerste openbare vergadering van de nieuwe dorpsraad Berghem plaats. Na de opening door voorzitter dhr. E. Remmerswaal, stelden de leden van de dorpsraad, de adviseurs van de dorpsraad en aandachtswethouder dhr. K. van Geffen zich voor. Een uitgebreide presentatie van de dorpsraadsleden en hun taakvelden vindt u op www.berghem.nl onder “Dorpsraad”. De dorpsraad roept iedereen op ideeën, uitdagingen, wensen en initiatieven kenbaar te maken.

Dorpsraad vergadert weer op donderdag 12 maart.

ico-dorpsraadOp donderdag 12 maart vergadert de dorpsraad Berghem weer. De vergadering begint om 19.30 uur in dorpshuis de Berchplaets. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1 Opening, met presentatie van de nieuwe leden van de dorpsraad en mededelingen,2 Buurtpreventie en presentatiefilm daarover. 3. Vaststelling agenda en spreekrecht voor het publiek. 4. Presentatie van de rechtswinkel Oss, en ervaringen over het servicepunt Rabobank. 5. Mededelingen van de wijkagent, 6. Subsidies/begroting, 7. mededelingen van het gebiedsbeheer, 8. wat verder nog ter tafel komt, 9. rondvraag, 10. sluiting. Spreekrecht moet u voor de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter.

Dorpsraadspreekuur nu ook in de avonden

inloopspreekuurDe dorpsraad Berghem heeft sinds januari 2015 een spreekuur ingelast op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Locatie dorpshuis ‘De Berchplaets’ aan de Sportstraat 3 te Berghem. Dit spreekuur vormt een onderdeel van het servicepunt in de Berchplaets, waarbij wij hopen, dat zich nog meer organisaties zullen aansluiten.  Aangezien er vanzelfsprekend veel mensen werken en niet zomaar vrij willen/kunnen nemen om ons spreekuur te bezoeken, zijn we tot de conclusie gekomen, dat het wellicht heel goed zou zijn, om ook een avondspreekuur in te lassen. Dit avondspreekuur zal steevast bemand worden door twee leden van de dorpsraad en ook de ondersteuner van de dorpsraad, Hans van Os en vindt één maal per maand plaats.

Wekelijks spreekuur Dorpsraad in de Berchplaets

ico-dorpsraadWist u dat de Dorpsraad Berghem iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur spreekuur houdt ? Voortaan kunt u dus wekelijks in de foyer van de Berchplaets terecht om met een zittend dorpsraadslid te spreken over zaken aangaande de dorpsraad. Met ingang van 1 maart zal ook aangegeven worden, wie van de leden van de dorpsraad aanwezig zal zijn. En in de toekomst zal ook een avondspreekuur gehouden worden. Wanneer hier meer over bekend is zal dit nog kenbaar worden gemaakt.