• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging openbare vergadering dorpsraad 5 februari a.s.

De dorpsraad Berghem nodigt de inwoners van Berghem van harte uit voor de openbare vergadering op dinsdag 5 februari a.s. U bent om 19.30 uur welkom in dorpshuis 'De Berchplaets', zaal de Meer. (tweede verdieping, er is een lift aanwezig). Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Na de opening volgt een evaluatie en informatie vanuit 'Berghem Events' door Dennis van Rooij. Daarna informatie

vanuit 'Beeldend Berghem'. Mededelingen van de wijkagent, mededelingen vanuit de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss, begroting 2019 en toekenning subsidies.

Afsluiting met de mededelingen en rondvraag.

Hierna volgt een nieuw onderdeel: na het officiële gedeelte willen we graag met u in gesprek. De leden van de dorpsraad lopen rond en zullen ruimschoots de tijd voor u nemen. Op deze manier kunt u ook zaken bespreken, die u liever niet in een rondvraag wilt stellen.

Sluiting.

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter Pieter van Houten