• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Openbare vergadering dorpsraad donderdag 26 sept

ico-dorpsraadOp donderdag 26 september 2013 staat er weer een openbare vergadering van de dorpsraad gepland. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u bijwonen in  ‘De Berchplaets’, aan de Sportstraat. Spreekrecht dient u voor de vergadering kenbaar te maken bij de voorzitter. Op de agenda staan o.a..de volgende onderwerpen: 1. Opening 2. Spreekrecht publiek 3. Vaststelling agenda 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 juni 2013 5. Ingekomen post 6. Subsidies 7. Mededelingen van de wijkagent 8. Wat nog ter tafel komt 9. Rondvraag 10. Sluiting.

 

 

Donderdag eerste dorpsraadvergadering nieuwe Berchplaets

ico-dorpsraadNa de vakantieperiode is er komende donderdag 29 augustus 2013 weer een vergadering van de dorpsraad Berghem. De vergadering begint om 19.30 uur en is in dorpshuis ‘De Berchplaets’, aan de Sportstraat te Berghem. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Laatste dorpsraadvergadering in oude gemeentehuis

ico-dorpsraadVanavond vergadert dorpsraad Berghem weer. De vergadering begint om 19.30 uur en is, voor de allerlaatste keer, in het voormalig gemeentehuis van Berghem. Loop gerust eens binnen bij deze openbare vergadering, waar u niet alleen kennis kunt maken met de leden van de dorpsraad,  wijkagent of andere aanwezigen, maar ook mee kunt praten over de agendapunten.

Inloopavond herinrichting landbouwlaan

ico-dorpsraadOp woensdag 12 juni 2013 is er van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van basisschool De Fonkeling een inloopavond over de herinrichting van de Landbouwlaan.Op deze avond kunnen bewoners en andere belangstellenden de aangepaste plannen voor de Landbouwlaan bekijken. Dorpsraad Berghem,klankbordgroep Piekenhoef en gemeente Oss zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De landbouwlaan is de ontsluitingsweg van de wijk Piekenhoef en woonstraat.