• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Gezocht; mensen voor hondenbeleid in Berghem!

ico-dorpsraadGezocht! Mensen die willen meedenken over de honden uitlaatplaatsen en het hondenbeleid in Berghem. De Gemeente Oss is op zoek naar mensen uit Berghem (liefst een mix van hondenbezitters en niet-hondenbezitters) die samen met de gemeente willen beoordelen waar, welke voorzieningen moeten komen. Dit is praktisch van aard, dus met behulp van een kaart van het gebied worden de plekken van de voorzieningen ingetekend.

Meer betrokken bij de leefbaarheid, bezoek het inloopspreekuur

inloopspreekuurHeeft u iets te melden of wilt u gewoon vragen stellen over iets in uw buurt, dorp etc. Dorpsraad Berghem biedt een luisterend oor. Op woensdag 21 januari bent u van 14.00 tot 15.00 uur, bij het servicepunt van de RABObank in de Berchplaets, van harte welkom om eventuele vragen en/of opmerkingen te stellen aan de aanwezige leden van de dorpsraad. Met dit inloopspreekuur willen zij inwoners meer betrekken bij de leefbaarheid in het dorp of buurt.

Denk mee over de invulling van het servicepunt in de Berchplaets.

denkmeeOPROEP AAN ALLE INWONERS. Zoals u waarschijnlijk weet is op initiatief van de Dorpsraad een Servicepunt voor inwoners van Berghem ontwikkelt. Momenteel hebben de Rabobank en de Dorpsraad zitting in dit Servicepunt. Graag willen zij weten welke service u nog meer wilt terugzien, zodat ze meerdere partijen kunnen benaderen voor deelname. Natuurlijk zijn zij reeds in gesprek met het Rigom, de wijkagent en zorgverleners, maar wellicht dat u nog meer ideeën heeft. Deze ideeën zijn van harte welkom!