• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Heb jij tijd en zin om de Dorpsraad Berghem te komen versterken!

dorpsraadzoektledenDe dorpsraad Berghem is op zoek naar nieuwe leden. In november zit de termijn van de huidige dorpsraad er weer op en moet er een nieuwe raad komen. Officieel treden dan de huidige raadsleden af.  Enkele leden hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn van drie jaar. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden die zitting willen nemen in de nieuwe dorpsraad. Vanwege de komende gemeenteraads verkiezingen in november 2014 moet ook de dorpsraad opnieuw

Uw hulp gevraagd tegen bestrijding van overlast

ico-dorpsraadBeste bewoners, de dorpsraad Berghem ontvangt steeds meer signalen over overlast op allerlei gebied. De beide wijkagenten van ons dorp doen hun uiterste best om de overlast aan te pakken en te beperken. Maar dat kunnen ze niet alleen!!! Wij doen dan ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners!! Zolang er zich zaken voordoen, die bekend zijn bij de bewoners, maar om wat voor reden dan ook niet aangegeven worden, dan blijft de overlast in stand! Het is in een stad veel gemakkelijker dan in een dorp, daar zijn we ons terdege van bewust. Het 'ons kent ons' principe heerst in een dorp veel sterker.

Persbericht openbare dorpsraadvergadering van 05 juni

ico-dorpsraadBijgaand leest u het persbericht, verzonden door de dorpsraad, aangaande de openbare vergadering van 5 juni 2014. Hierin zijn puntsgewijs de besproken aandachtpunten te lezen. De voorzitter, H. van Bethlehem, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. •22.04.14: bijeenkomst van alle wijk- en dorpsraden in het gemeentehuis in Oss. Hier werd gesproken over de ontwikkelingen voor de toekomst. Deze avonden zijn altijd nuttig omdat men dan ook de kans heeft om eens in de ‘keuken’ van de andere wijk- en dorpsraden te kijken.

Dorpsraad Berghem nodigt u uit voor de openbare vergadering

ico-dorpsraadBent u betrokken bij uw leefomgeving? Tijdens de openbare vergadering heeft u de kans om uw zegje te doen. De dorpsraad is er voor U, maak daar gebruik van!  A.s. Donderdag 5 juni is er weer een openbare vergadering, om 19.30 uur in de Zaal ‘Heide’ (begane grond) van dorpshuis ‘De Berchplaets’, aan de Sportstraat te Berghem.