• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Beperk chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruid!

onkruidEen oproep namens de dorpsraad voor uw medewerking bij bestrijding van onkruid. Het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verhardingen vormt een risico voor het grond- en oppervlaktewater, en daarmee een risico voor de volksgezondheid. Dit water is de bron van ons drinkwater en daar willen wij en onze kinderen en kleinkinderen nog lang veilig van kunnen genieten. Daarom past de gemeente géén chemische middelen toe bij het bestrijden van onkruid in de openbare ruimte. De gemeente roept inwoners ook op om géén chemische middelen toe te passen.

Oproep namens dorpsraad Berghem; overlast, laat het weten!

horenzienbellenDe dorpsraad Berghem ontvangt steeds meer signalen over overlast op allerlei gebied. De beide wijkagenten van ons dorp doen hun uiterste best om de overlast aan te pakken en te beperken. Maar dat kunnen ze niet alleen!!! Wij doen dan ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners!! Zolang er zich zaken voordoen, die bekend zijn bij de bewoners, maar om wat voor reden dan ook niet aangegeven worden, dan blijft de overlast in stand! Het is in een stad veel gemakkelijker dan in een dorp, daar zijn we ons terdege van bewust. Het 'ons kent ons' principe heerst in een dorp veel sterker.

Werkzaamheden en planning Landbouwlaan

ico-dorpsraadVan de dorpsraad Berghem was deze brief binnengekomen: In de zomer van 2013 zijn de plannen voor het aanpassen van de Landbouwlaan met de bewoners van Piekenhoef besproken. Hierna is een definitief plan opgesteld.In het najaar hebben we de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan de asfaltrijbanen en de bestratingen. In deze brief kunt u lezen wat we gaan doen en wat de planning is. Ook kunt u lezen wat u ervan kunt merken.

persbericht van openbare dorpsraadvergadering d.d.10.04.14

persbericht-dorpsraadWij ontvingen van de dorpsraad een persbericht met een verslag van de openbare dorpsraadvergadering. Opening door de voorzitter, Dhr. H. van Bethlehem, Presentatie van dhr. J. Groot, Seniorenraad over enerzijds het werk van de Seniorenraad en anderzijds de uitslag van de enquête, die vorig jaar onder ouderen gehouden is, Info: www.seniorenraad.nl.  voor info over ‘Blijvend thuis in eigen huis’ : tel. 0412-653232. De Seniorenraad geeft aan, dat het van belang is voor de ouderen, dat er een balie van de Rabobank beschikbaar blijft. Presentatie van mevr. R. Vermeulen, Maaslandbibliotheek, locatie Berghem. Het complete persbericht .