• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad op vrijdag 4 januari

Dorpsraad Berghem nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 4 januari 2019. Inloop vanaf 19.00 uur, Aanvang: 19.30 uur met de toespraak van de voorzitter, Pieter van Houten en het heffen van het glas op het nieuwe jaar. De avond zal vooral in het teken staan van ‘ontmoeten’. Vanzelfsprekend is een hoogtepunt van de avond de uitreiking van ‘De Willibrordus’, de jaarlijkse onderscheiding voor diegene onder ons, die altijd bereid is om zich belangeloos beschikbaar te stellen voor de leefbaarheid in ons dorp.

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad Berghem

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Berghem. Datum is op 23 oktober 2018, tijdstip vanaf 19.30 uur, locatie : De Berchplaets - zaal Gement. De dorpsraad stelt het op prijs om de openbare vergadering zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze inwoners. Tijdens deze vergadering willen we ieder de gelegenheid geven om ons te voeden met ideeën, op- en aanmerkingen en mogelijke verbeterpunten. De volgende onderwerpen zullen in principe aan de orde komen: