• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Mooie plannen? Dorpsraad Berghem daagt u uit

De voorzitter van de dorpsraad, Pieter van Houten, heeft in de voorgaande edities van het ‘Berghs Contact’ zijn uiterste best gedaan om uit te leggen, waar de dorpsraad voor staat en voor u van betekenis kan zijn. Wij kunnen initiatieven stimuleren en ondersteunen, alles om ons dorp leefbaarder te maken. Maar dit kunnen we niet alleen, we hebben u nodig! Hierbij dagen we u uit!  Kom eens met concrete voorstellen. We zijn niet alleen een ‘klaagbureau’, positieve inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Uitnodiging openbare vergadering dorpsraad 5 februari a.s.

De dorpsraad Berghem nodigt de inwoners van Berghem van harte uit voor de openbare vergadering op dinsdag 5 februari a.s. U bent om 19.30 uur welkom in dorpshuis 'De Berchplaets', zaal de Meer. (tweede verdieping, er is een lift aanwezig). Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Na de opening volgt een evaluatie en informatie vanuit 'Berghem Events' door Dennis van Rooij. Daarna informatie

Dorpsraad Berghem wenst u een voorspoedig 2019 met deze Speech

SPEECH NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2019 door de voorzitter van de dorpsraad Berghem, dhr.Pieter van Houten.
Goedenavond dames en heren. Namens de Dorpsraad heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst, inmiddels een traditie in Berghem geworden.
U heeft als het goed is allemaal een glas met een welkomstdrank ontvangen. Bij deze wil ik dan nu ook alvast een toast uitbrengen. Ik wens u allen namens de Dorpsraad een voorspoedig, gelukkig en zeker een gezond 2019 toe. Hopelijk brengt het jaar u wat u ervan verwacht en hoopt. Proost!