• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Zeer informatieve avond bij windparkbijeenkomst Berghem

Op 16 september 2015 organiseerden de Dorpsraad Berghem en de gemeente Oss in de Berchplaets een thema-avond over de mogelijke komst van windmolens in Berghem. Het doel van deze avond was het informeren van betrokken inwoners en andere geïnteresseerden en het peilen van de mening van de Berghemnaren. Diverse sprekers gaven een toelichting op het onderzoek van de gemeente Oss naar de mogelijkheden voor een windpark ten

noorden van industrieterrein Elzenburg-De Geer.

Woordvoerders van de gemeente Oss gaven aan dat de gemeente, mede naar aanleiding van landelijke en provinciale doelstellingen, streeft naar het inzetten van duurzame vormen van energie, zoals windenergie. De gemeente wil echter eerst een open communicatieproces doorlopen en onderzoeken hoe omwonenden, ondernemers van Elzenburg-De Geer, grondeigenaren, natuur- en milieuverenigingen en andere betrokkenen staan tegenover een windpark. Ook wordt er nog een klankbordgroep opgericht. Met de informatie, opmerkingen en eventuele bezwaren die tijdens dit proces naar voren komen, zullen Burgemeester en Wethouders een raadsvoorstel opstellen. Hiervoor wordt vooraf advies gevraagd aan de betrokken dorpsraden en het bedrijfsleven. Daarna neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2016 een besluit om al dan niet te starten met de procedure om een windpark te ontwikkelen.

Vervolgens gaf het door de gemeente ingehuurde onafhankelijke adviesbureau Bosch & van Rijn uitleg over de hinderaspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het plaatsen van windmolens: geluid, slagschaduw, zicht, woongenot, externe veiligheid en invloed op flora en fauna. Tevens werden financiële participatievormen toegelicht, zoals het zelf exploiteren van windmolens (bijvoorbeeld via de Energiecoöperatie Oss), een vergoeding voor de direct omwonenden (zoals groene stroom met korting) of een gebiedsbijdrage.

Tot slot kwam marktpartij de Raedthuys Groep, specialist in windenergie projecten, aan het woord. Raedthuys heeft als initiatiefnemer een Plan van Aanpak ingediend voor de volgens hen meest kansrijke locatie, het gebied ten noorden van Elzenburg-De Geer. Raedthuys wil graag samenwerken met de Energiecoöperatie Oss en heeft met een aantal grondeigenaren inmiddels overeenkomsten afgesloten. Ook de gemeente heeft gronden in dit gebied liggen. De gemeente heeft geen opdracht(en) aan Raedthuys verleend.

Na de presentaties werden de vele aanwezigen in de gelegenheid gesteld met elkaar in groepen in gesprek te gaan over milieuaspecten en participatiemogelijkheden. Ook was het mogelijk visualisaties van voorbeeldopstellingen te bekijken. Tijdens de gehele avond was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aan het slot van deze zeer informatieve avond bedankte Eric Remmerswaal, voorzitter van de Dorpsraad, alle sprekers en aanwezigen. Hij gaf aan dat de Dorpsraad het zeer waardeert dat de inwoners meedenken en meepraten, zodat de Dorpsraad te zijner tijd een goed afgewogen advies kan uitbrengen.

De presentaties, kaarten en visualisaties zijn te bekijken op: https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_oss.htm
Wilt u, naar aanleiding van de bijeenkomsten en/of het lezen van de website, een reactie geven of vragen stellen? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit kan tot 1 oktober 2015. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de leden van de Dorpsraad.

Dorpsraad Berghem