• toplente06
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Wat bepaalt úw tevredenheid over de openbare ruimte? Kom naar de bewonersavond en praat mee!

Om erachter te komen wat belangrijk is voor de bewoners in Berghem, organiseren de gemeente Oss en IBN, samen met Dorpsraad Berghem, een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 14 maart van 20.00 tot 22.30 uur. Het onafhankelijke Instituut voor Omgevingskwaliteit is – als expert op het gebied van kwaliteit en tevredenheid in de openbare ruimte – betrokken bij deze avond. 

Kwaliteit van de openbare ruimte. Er zijn verschillende zaken die de kwaliteit van de openbare ruimte bepalen. De eerste is hoe de openbare ruimte is ingericht. De tweede is hoe deze wordt onderhouden. En de derde is hoe bewoners, ondernemers of bezoekers de openbare ruimte gebruiken. De gemeente Oss meet regelmatig of de kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan bepaalde objectieve en soms ook wettelijke eisen. Dan kijkt de gemeente onder andere of:

- de verkeersborden nog wel goed leesbaar zijn;
- er niet foutgeparkeerd wordt;
- het onkruid in de plantsoenen wordt weggehaald;
- er niet te veel hondenpoep op straat ligt;
- er zwerfafval ligt;
- het gras niet te lang wordt.

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat de openbare ruimte voldoet aan deze objectieve kwaliteitseisen. Maar, de gemeente vindt het nòg belangrijker dat u, als gebruiker van deze openbare ruimte, tevreden bent. Dan hebben we het dus over subjectieve kwaliteitseisen.

Mening van de bewoners
De gemeente vraagt zich af wat u, als bewoner, ondernemer of andere gebruiker van de Berghse openbare ruimte, belangrijk vindt. En of dit misschien dezelfde kwaliteitseisen zijn als de gemeente, of juist hele andere. Kortom: de gemeente wil graag samen met u onderzoeken welke zaken bepalen of u tevreden of juist ontevreden bent over de openbare ruimte.

Samenwerking met IBN
IBN is een belangrijke partner voor de gemeente. Zo is IBN medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte in Berghem. Omdat dit onderhoud grote invloed kan hebben op uw mening over de openbare ruimte, is IBN betrokken bij het onderzoek van de gemeente.

Bewonersavond 14 maart 2019 in De Berchplaets, Sportstraat 3 in Berghem
Om erachter te komen wat belangrijk is voor de bewoners in Berghem, organiseren de gemeente Oss en IBN, samen met Dorpsraad Berghem, een bewonersavond. Deze vindt plaats op donderdag 14 maart van 20.00 tot 22.30 uur. Het onafhankelijke Instituut voor Omgevingskwaliteit is – als expert op het gebied van kwaliteit en tevredenheid in de openbare ruimte – betrokken bij deze avond.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur Inloop en ontvangst met koffie / thee
20.00 uur Welkom door de gemeente Oss en toelichting op het bewonerstevredenheidsonderzoek
20.05 uur Toelichting door IBN op haar werkzaamheden in Berghem
20.10 uur Introductie van het interactieve ‘Kwaliteitsmenu’ door het Instituut voor Omgevingskwaliteit
20.20 uur U bent aan zet! Kwaliteitsmenu – de 1e gang: kijken
21.00 uur Pauze met koffie / thee
21.20 uur Kwaliteitsmenu – de 2e gang: kiezen
21.50 uur Kwaliteitsmenu – de 3e gang: proeven
22.15 uur Afronding met doorkijkje naar het vervolg