• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging Informatieavond voor Communicanten

eerstecommunieBeste ouders/verzorgers van alle leerlingen uit groep 4, De Eerste Heilige Communie is op Hemelvaartsdag, 14 mei 2015. Om de Eerste Communie goed te kunnen vieren is er een voorbereiding. Deze voorbereiding is bedoeld om aan uw kind duidelijk te maken wat deze Eerste Communie betekent en dus ook wat de Eucharistie betekent. De Eerste Communie is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een onderdeel van de geloofsopvoeding van uw kind.

Deze geloofsopvoeding ligt in de eerste plaats bij de ouders. Bij het doopsel heeft u deze belofte gedaan aan uw kind.  De Eerste Communie is een volgende grote stap in deze geloofsopvoeding, waardoor uw kind nog meer verbonden wordt met Jezus Christus en zijn kerk.

Aan de persoon van Jezus Christus, de betekenis van de Eucharistie en het leven binnen de kerk zal dan ook aandacht besteed worden in het voorbereidingstraject.

Wat dit voorbereidingstraject inhoudt, wil ik u graag nader uitleggen op een informatie avond. Ik nodig u graag uit voor donderdag 25 september om 20:00 uur in de St. Willibrorduskerk te Berghem. U hoort op deze avond ook hoe u uw kind kunt aanmelden voor de Eerste Communie.

Met vriendelijke groet, Kapelaan J. Beekman