• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Prachtige biografie over onze burgemeester Wobine Buijs–Glaudemans, ook over Berghem (DEEL 2)

Berghemnaar Ruud van de Ven is op bezoek geweest bij onze burgemeester drs. W.J.L.  Wobine Buijs–Glaudemans op haar werkkamer in het gemeentehuis in Oss. Ruud schrijft biografieën over Berghemnaren, maar deze keer over Wobine Buijs. Vorige week maandag plaatste Mooi Berghem het eerste deel en vandaag wordt deel 2 geplaatst. In 1996 keerden ze terug naar Geldrop en werd ze voor de hogeschool in ’s-Hertogenbosch gevraagd als coördinator voor een nieuw te ontwikkelen opleiding – Management - Economie en Recht. Vanaf 1999 heeft Wobine een internationaal project

opleiding voor ondernemers opgezet met de Hogeschool uit Antwerpen en de Kamers van Koophandel in Breda en Antwerpen aan Hogeschool West-Brabant. Beide Hogescholen waren verbonden in een fusietraject en zouden later Avans gaan heten. Daarnaast was ze ook voorzitter van het bestuur van de basisschool van haar kinderen. In die periode werd ze ook voor twee weken uitgezonden naar Beijing in China om les te geven in management aan de Renmin Universiteit.

wobinerodeneus

In deze periode zat ze als voorzitter in het schoolbestuur, maar ook met haar fagot in de Carnavalsband (met rode neus).

Toen in 2001 de Twin Towers werden aangevallen en een half jaar later Pim Fortuyn werd vermoord besloot Wobine politiek actief te worden. Via een grondige oriëntatie via websites en gesprekken besloot ze lid te worden van de VVD.

In 2003 werd ze benoemd als Statenlid met de portefeuille MKB, innovatie en ondernemerschap. In diezelfde maand werd ze directeur van de Academie voor Marketing en Business Management van Avans Hogeschool in Breda. Dit was wel een hele zware combinatie met een opgroeiend gezin en met pijn in het hart besloot ze het statenlidmaatschap niet te verlengen met nog een periode. Daarop vroeg de provinciedirecteur of ze belangstelling had om directielid economie te worden bij de Provincie.

Ze besloot de overstap te maken na 17 jaar Hoger Onderwijs. Met opgroeiende kinderen was dit een hele kluif, maar gelukkig hadden we altijd nog tijd voor mooie vakanties, waaronder zelfs in het verre Zuid-Afrika, het geboorteland van Maarten.

Wobine 3

Wobine in China op het Tianan Men plein.

wobinestuisvogel

Wobine tijdens een van haar vakanties bij een struisvogel.

Bij de Provincie hield Wobine zich op een hele andere manier bezig met Talent en Ondernemerschap. Ze zetten Maintenance Valley rondom Woensdrecht mee op als luchtvaarttechniek campus, was betrokken bij de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, was betrokken bij de Automotive Campus in Helmond en kwam in aanraking met de economische problemen in Oss naar aanleiding van de verkoop van Organon.

Het was op een vrijdag dat mijn gedeputeerde mij vertelde dat ze door haar partij was benaderd om te polsen of ik interesse zou hebben om burgemeester van Oss te worden vertelde ze. Op dat moment vielen bij mij alle puzzelstukjes in elkaar: dit is wat ik wil, dit is mijn baan. Ik heb me 25 jaar beziggehouden met economische ecosystemen en met hoe een gemeenschap daar mee om moet gaan. Om als burgemeester en dus leider van een stad, mensen – de inwoners - hun krachten te laten bundelen en samen de weg te zoeken naar de toekomst. Dat wilde ik.

“Het is belangrijk om te weten waar je goed in bent, waar je kracht zit. Ook moet je nadenken over wat nodig is voor de toekomst, waar behoefte aan is, dan moet je focussen en de juiste mensen aan tafel zetten. Een agenda opstellen en aan de gang gaan”. Het was een keuze van een split second. Ze haalde haar man op van Schiphol met de auto en reed naar Geldrop via Oss, terwijl ze hem vertelde dat ze het burgemeesterschap in Oss ambieerde. Dit betekent dat je binnen een jaar moet verhuizen, maar dat was geen probleem, omdat de jongste al in de eindexamenklas zat.

Wobine kreeg de functie. “Ik wist dat ik een aparte kandidaat was, vanwege mijn profiel. De meeste andere kandidaten waren in een andere kleinere gemeente al burgemeester. Ik had wel politieke ervaring bij de provincie en zat in het landelijke partijbestuur, was wel voorzitter van heel veel verschillende organisaties-al sinds mijn studententijd en had veel bestuurlijke ervaring- maar ik had geen ervaring in een gemeente. Ik vond dat Oss het verdiende om een keuze te hebben en besloot er gewoon voor te gaan “

Wobine werd de eerste vrouwelijke burgemeester van Oss, maar had wel vaker meegemaakt dat ze de eerste vrouw was. Dat hoorde een beetje bij haar tijd. Voor ze burgemeester werd kende ze Oss alleen van Pivot park. Ze ging zich verdiepen in de plaats Oss met de daar omliggende kernen die daarbij horen. “De hele zomer heb ik veiligheid en bestuursrecht gestudeerd en we hebben heel veel rondgefietst in de hele gemeente”

Planten koningsboom 002

Sinds 29 september 2011 is ze officieel de nieuwe burgemeester van Oss. Vanaf de eerste dag in haar nieuwe functie is Wobine in Oss gaan wonen. Ze had een flat gehuurd achter het gemeentehuis. Haar man en kinderen woonden nog in hun huis in Geldrop. In het weekend en soms ’s avonds een keer door de week ging ze naar Geldrop. Man en kinderen kwamen ook regelmatig door de week ’s avonds naar haar flat in Oss.

Na een jaar dat Wobine burgemeester van Oss was is ook haar man Maarten bij haar in haar flat in Oss gaan wonen. De jongste ging studeren. Hun huis in Geldrop hebben ze pas na drieënhalf jaar in 2016 kunnen verkopen. Inmiddels hadden ze in Oss Zuid een huis gekocht.

Burgemeester zijn, vinden mensen om je heen spannend. Soms maakt dat een gesprek ingewikkeld, omdat mensen opeens beginnen over iets wat ze graag anders zouden zien in de gemeente. Ik kan niet echt meepraten of discussiëren in een groep, want ik wil recht doen aan alle standpunten. Het is mijn taak om te zorgen dat processen goed lopen, dat mensen gehoord worden, dat besluiten worden uitgevoerd. Vooral om te kijken naar het algemeen belang en niet naar 1 zaak of een persoon en zijn belang. Terwijl ik er wel voor mensen wil zijn. Als mensen uiteindelijk toch bij mij komen met vragen is het zaak om goed te luisteren. Dit zijn meestal de wat moeilijke dossiers. Anders komen ze niet bij mij. Als burgemeester in de samenleving kijk ik een beetje als moeder: iedereen is verschillend, heeft verschillende behoeften. We zullen het samen moeten doen en iedereen heeft er recht op om gezien en gehoord te worden, maar je krijgt niet altijd je zin. Maar als het goed is wel allemaal een keer. Als je veel in het buitenland bent geweest en je komt na zo’n reis weer terug dan merk je echt wel het verschil met Nederland. Dan hebben wij het hier goed.

Berghem. Inmiddels heeft Berghem door de flink uitgebreide woningbouw in de wijken Piekenhoef en Het Reut het aantal van 10.000 inwoners bereikt. Maar het dorp Berghem blijft toch ondanks deze aanwas haar eigen karakter behouden. Dat geldt trouwens ook voor al de andere kernen, stadje of dorp rondom Oss. Dat Berghem gedwongen bij Oss werd toegevoegd merkt de burgemeester nog regelmatig want er worden nog grappen over gemaakt. Inmiddels zijn alle inwoners van het ‘oude’ Berghem het gewoon dat ze bij Oss horen. Maar ze blijven echte Bergse, dat zal niet veranderen. Hoeft ook niet.

Berghem is een mooie plek met een rijk vereniging leven zegt de burgemeester. Het gemeentebestuur heeft ook oog voor Berghem. Het centrum is aangepakt wat voor de verdere ontwikkeling van nieuw te realiseren activiteiten belangrijk is. Een vernieuwde Albert Heijn en een nieuwe Jumbo met voor beide voldoende parkeerplaatsen. De Berchplaets met het nog niet voltooide Meester Gielenplein. De woningen die bij het centrum gebouwd zijn boven de Jumbo supermarkt bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bewoners die minder mobiel zijn. Deze mensen zitten midden in het centrum en hebben alle voorzieningen bij de hand. Ook de fysio - huisarts en tandartspraktijk en de kerk zijn makkelijk te belopen.

De platte kar. In het begin van de aanstelling als burgemeester van Oss maakten de inwoners van Berghem voor het eerst kennis met haar door een confrontatie met de ‘officieuze burgemeester’ van Berghem Ans van der Burgt. De kwestie waar het allemaal omdraaide was het verbod op het soort vervoer elke dag van de jeugd met tractors en aanhangers in de kindervakantieweek. De politie vond dit een groot veiligheidsrisico.

En zo kwam de nieuwe burgemeester meteen voor haar eerste moeilijke besluit te staan. Er kon geen afgifte van een vergunning plaats vinden. Een zware beslissing.

wobineans

Overhandiging van het Bergs woordenboek door Ans van der Burgt.

Dat was niet alleen tegen het zere been van Ans maar van ook de gehele Bergse bevolking. Dat was in hun ogen op dat moment een dik minpuntje. Achteraf is dat allemaal gelukkig goed gekomen.

De werkwijze van het vervoer van de kinderen tijdens de kindervakantieweek op het einde van de schoolvakantie was al meer dan veertig jaar hetzelfde. Het vervoer van de kinderen op de platte kar voortgetrokken door tractoren. Dit onder begeleiding van veel vrijwilligers en ouders die ook op de kar meereden. Ans van der Burgt die mede in de organisatie zat fietste naast de karren en hield alles streng in de gaten en dat de kinderen bleven zitten en de handjes binnenboord bleven. Dat was de afspraak vooraf met de kinderen. Maar ja door hun enthousiasme kunnen kinderen die afspraak wel eens even vergeten. Ans had een fluitje bij zich en als er iets niet volgens de regels ging blies ze daar onmiddellijk op en de overtredertjes wisten weer wat ze moesten doen. Dat vervoer met de tractor en de platte kar was voor de kinderen een hoogtepunt op zich.

Juist die zorgvuldigheid maakte het moeilijk voor de nieuwe burgemeester om het besluit te nemen. Ze had en heeft een enorme waardering voor Ans, die haar leven ten dienste stelt van de gemeenschap. En dan is het moeilijk om daar toch dwars doorheen te gaan.

Maar Wobine maakte zich grote zorgen juist omdat er zo enorm veel geregeld moest worden om de veiligheid te borgen. Daar zaten de risico’s. In de tijd dat er een uitbreiding van woningbouw in de Piekenhoef kwam en er veel, vooral jonge gezinnen van buiten Berghem daar kwamen wonen en ook die kinderen op de platte kar mee wilden vroegen die ouders zich af of dit wel verantwoord was en of er wel een vergunning voor verleend was. De nieuwkomers konden niet weten dat alles al jaren perfect geregeld was.

Maar door de uitbreiding van Berghem zelf kwamen er meerdere smalle wegen en wegkanten bij en ook de rotonde langs de te volgen route werd steeds intensiever gebruikt en daardoor zou het misschien iets meer risico met zich mee kunnen brengen. Er waren zoveel menselijke interventies nodig om alles goed te laten verlopen zoals de hoeveelheid kinderen op een kar, handen binnen boord, fluit blazen etc. Veel menselijke maatregelen om te zorgen dat het kon.

Alhoewel Ans het fantastisch geregeld had moest de burgemeester nu toch rechtop gaan staan ook al is de hele de hele samenleving op dat moment tegen haar. Wobine begreep dat wel. Mede ook op advies van anderen nam ze het besluit dat in die vakantieweek de kinderen niet meer op een platte kar naar de bossen mochten worden gebracht en ook niet daarmee weer werden opgehaald. De platte kar was de directe aanleiding van de aanvaring van de burgemeester van Oss, Wobine Buijs met de ‘officieuze burgemeester’ van Berghem, Ans van der Burgt over deze kindervakantie week. In 2012 werden maar liefst meer dan duizend handtekeningen opgehaald. Die werden allemaal ingediend als discussiepunt tijdens een motievergadering. Er hing zelfs een motie van wantrouwen boven de markt. Er werd toen zelfs gesproken over een status aparte in Berghem.

Wobine ging daar om veiligheid redenen niet in mee. Daar kwam haar moederschap ook om de hoek kijken. Ze moet zich vasthouden aan wat de wet voorschrijft in het belang van de veiligheid van jonge kinderen. Gelukkig is er in de vele jaren vooraf nooit iets gebeurd maar dat is geen garantie dat er niks kan gebeuren. En dan? Dan heeft de burgemeester het gedaan. Zij gaf immers die vergunning af. Er moest over een ander oplossing gepraat worden. En die werd ook gevonden. In 2018 bestond de kindervakantieweek 50 jaar. Ook na 2018 kwam er elk jaar weer een nieuwe kindervakantieweek.

Uw geste om een inwoner van Berghem uit te nodigen bij de kroning destijds maakte veel goed bij de Bergse inwoners. Ans van der Burgt was de uitverkorene en daar kon iedereen mee leven. Ze zegt verder dat ze Ans hoog heeft zitten en ze is zich bewust dat Ans veel voor de Bergse gemeenschap betekend en nu trouwens nog. Wobine en Ans hebben nog steeds een goed onderling contact. Wobine ligt weleens wakker van bepaalde beslissingen. In mijn functie moet ik een rechte rug houden als het naar mijn mening niet meer klopt. Je moet altijd met respect naar iemand luisteren en daarna een afweging maken en/of een advies hierover vragen. Maar dwingelandij, bedreigingen of machtsvertoon kunnen en mogen die afweging niet beïnvloeden.

2018. Op mijn vraag of ze blij was met de uitverkiezing van – Beste Lokale Bestuurder van Nederland over 2018 – op 17 januari 2019, gaf ze aan dat dat zeer gemende gevoelens opleverde. Hoewel ook de resultaten op het gebied van ondermijning aanleiding voor de prijs waren, werd deze toch vooral gerelateerd aan het verschrikkelijke Stin drama. Wel heeft zo’n prijs grote gevolgen voor de wijze waarop men naar je kijkt als bestuurder. Je krijgt meer mogelijkheden om aan te schuiven in overleggen. De gemeente van Oss zelf wordt daar ook beter van gezien de vele uitnodigingen die naar aanleiding van die uitverkiezing volgden. De mening van de burgemeester doet ertoe en worden gewaardeerd.

Oss is een soort provincie die bijna alles heeft, prachtige religieuze gebouwen en geweldige industrie. Gezonde landbouw en onderwijs. En wat te denken van de prachtige Maas. De grote steden in Nederland zijn georganiseerd in een samenwerkingsverband en werken samen op alle terreinen. Oss hoort daarbij. Zijn er nog wensen, buiten dat er snel een einde komt aan de pandemie, die ze nog binnen een redelijke termijn uitgevoerd wil zien? Of valt dat onder een gemeente geheim? Nog genoeg wensen.

“Ik kan een heleboel praktische zaken noemen: “De locatie van nieuwe zwembad is definitief bepaald en komt te liggen nabij het vernieuwde sportpark in Berghem. Oss-west is heel belangrijk en er moet onderzocht worden of er een betere verspreiding kan komen tussen het centraal station in het centrum en het station west. Meer naar de nieuwe wijk die daar in de toekomst tot ontwikkeling komt. Daardoor zouden de mensen een beter toegang tot het spoor krijgen.

Fietspaden, ook voor elektrisch aangedreven fietsen met goede onderdoorgangen maakt dat mensen vitaal kunnen blijven en milieuvriendelijker naar hun werk kunnen gaan. Maar bijvoorbeeld ook een dorpsplan voor woningbouw in de kern Macharen.

“Maar uiteindelijk gaat het er mij om, dat kinderen in onze gemeente veilig kunnen opgroeien, dat ze hun talenten kunnen hebben. Dat we er samen zijn als iemand extra ondersteuning nodig heeft. En dat we dat aan een goede overheid hebben uitbesteed. Dat je hier leuk werk kunt hebben, je hobby’s kunt beoefenen en kunt geniet van de natuur. Dat onze voeten droog blijven en we gezonde lucht in ademen. Dat we samen zorgvuldig omgaan met onze eigendommen en met de natuur. Dat iedereen zich een beetje verantwoordelijk voelt. En ook dat we niet roepen over twitter, maar gewoon met elkaar praten om te kijken hoe we er samen uitkomen.”

Wobine weet nog niet wat haar ambities zijn na haar burgemeesterschap. Ze heeft het als burgemeester van Oss ontzettend goed naar haar zin. Ze wil wel als het aan haar ligt verder in een derde termijn als burgemeester.

Wel gaat Wobine investeren in een cursus professionele coaching in het najaar. Er zijn veel mensen, die graag met haar willen spreken over hun loopbaan, het is fijn om daar iets meer tools voor te hebben. Daarnaast is het belangrijk –als je al een tijd op dezelfde functie zit- dat je blijft onderzoeken in plaats te denken dat je het allemaal wel weet. De vaardigheden van een coach zorgen ervoor dat je vragen stelt in plats van met oplossingen komt. Dat is belangrijk voor het nieuwe college en de samenleving.

wobinesaxofoon

Toen Wobine in Oss kwam heeft ze de fagot verwisseld voor de saxofoon. Ze nam les op de Muzelinck en speelde zelfs een tijdje bij de KVA Harmonie in Oss. Maar ook heeft ze weleens mee getoeterd met de predbant.

wobinepredbant

Wobine staand links 2e rij voorin naast prins.

Het blijft lastig om naast haar werkzaamheden tijd te vinden voor de muziek en de verplichte 10.000 stappen. Maar het helpt dat ze kan lopen naar haar werk (7500 stappen). En heel af een toe een dag oppassen op de twee kleinkinderen. Oss is voor haar het goede leven #bigsmile

Mevrouw Buijs – Glaudemans dank dat u mij hebt willen ontvangen waardoor ik een fijn en mooi en leerzaam gesprek met u mocht hebben.

Copyright Ruud van der Ven
Reacties zijn welkom.
Ruud van der Ven Molenweg 71 5351 ET Berghem
Telefoon 06 38 42 83 78 e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.