• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

LTC Rackets 40 jaar,de jubileumcommissie!

ltcracketsjohnenhennieL.T.C. Rackets 40 jaar Berghem, 31 mei 2012

Op 26 januari 2012 bestond onze tennisvereniging 40 jaar. Medio vorig jaar werd er reeds over gesproken en besloot het bestuur een commissie op te richten om deze mijlpaal op gepaste wijze te vieren.

September vorig jaar kwam de jubileumcommissie, waarvoor 7 leden zich aangemeld hadden, voor het eerst bijeen en kreeg het raamwerk voor een feestweekend met onderstaande activiteiten al direct gestalte.
- 48 uur non-stop tennis voor een goed doel, waaraan eenieder mee kan doen
- diverse activiteiten voor de jeugdleden
- een toernooi voor de seniorleden
- gratis tennisles voor geïnteresseerde niet-leden
- besloten feestavond voor de leden
- receptie voor leden en oud-leden, collega verenigingen, bedrijfsleven en gemeentelijke of andere instanties

De stichting ‘Berghem tegen Kanker’ kwam in beeld en werd deze definitief als goed doel gekozen voor dit jubileum. Het inschrijfgeld voor de 48-uurs tennismarathon evenals de giften tijdens de receptie komen volledig ten goede aan deze stichting.

LTC Rackets hebben gekozen om dit jubileum te vieren in juni (8-10 juni), ná de voorjaarscompetitie en vóór de zomervakantie, met als bijkomend voordeel kans op beter weer. Al met al denken we met bijgaand programma niet alleen onze leden van jong tot oud wat te bieden, maar ook geïnteresseerden uit Berghem en omgeving bij ons jubileum te betrekken.

Voor alle activiteiten kan men zich nog steeds aanmelden en in het bijzonder willen we nog aandacht vragen voor de 48 uurs tennismarathon en de tennisclinic met gratis tennisles. De manier waarop men zich kan aanmelden is te vinden op de website www.ltcrackets.nl

Omdat het ondoenlijk was alle adressen van de oud-leden te achterhalen willen we hen langs deze weg van harte uitnodigen voor de receptie.

L.T.C. Rackets
Jubileumcommissie

ltcrackets-48