• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Fietstocht over "Groen van Toen” aanstaande zondag!

berchsheemgroenvantoen2013Robert en Peter Ceelen (Bureau Elfenboom) heeft op donderdag 25 april een lezing gegeven, gevraagd door Berchs-heem, over “Groen van Toen” waarin een beeld zal worden weergeven over het gebruik van het landschap door de mens, vanaf de pre-historie tot NU. Want pas toen de eerste mensen zich in ons huidige Nederland permanent gingen vestigen veranderde ons landschap van natuur naar cultuurlandschap. Voor die tijd werd het landschap gevormd door de natuur, met veel bossen en moerassen enslechts enkele droge plaatsen om op te wonen. De rivieren hadden vrij spel.

De eerste bewoners waren jagers die leefden van alles wat men in de natuur kon vinden, door jagen en vissen, maar ook door het verzamelen van allerlei vruchten en kruiden. Hun invloed op het landschap was minimaal. Pas toen de mens zijn eigen voedsel ging verbouwen werd hun invloed op de directe omgeving steeds meer zichtbaar. Onze bevolking is door deze ontwikkeling in korte tijd enorm toegenomen en tot zijn huidige omvang in ‘slechts’ enkele duizenden jaren uitgegroeit. Om het toenemend aantal mensen van eten te kunnen voorzien werd steeds meer grond ‘in cultuur’ gebracht. Door het gebruik van mensen kreeg het landschap steeds meer vorm. Men bleef afhankelijk van wat het land voortbracht en hoe de oogst uitviel. De cultuurhistorie van ons landschap verhaalt over de vele landschapselementen die toendertijd algemeen goed waren, zoals hakhoutbosjes, heggen, drinkpoelen en knotbomen, een landschapsbeeld van rond 1900 met de hoogste biodiversiteit van Europa als onbedoeld bijproduct. Mede door de uitvinding van kunstmest, prikkeldraad en door schaalvergroting in de landbouw is dit cultuurlandschap de afgelopen jaren sterk veranderd en is veel groen ‘van toen’ geworden. Veranderende inzichten en toenemend aantal nieuwe functies voor ons landschap geven echter hoop dat in toekomst duurzamer met ons landschap kan worden omgegaan. Mét behoud van het Groen van Toen.

Na de pauze werd het publiek uitgenodigd cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen van Berghem op de kaart te zetten. Zodat deze toegevoegd kunnen worden aan de reeds bestaande fietsroute “Groen van Toen”.

Deze fietstocht zal op Zondag 28 april gereden worden starten kan al van af 11.00 uur tot 14.00 uur vanaf het “oude” Gemeentehuis aan de Burg. Van Erpstraat 1, Berghem.

De fietstocht is gratis.

Alvast bedankt.

Namens Heemkundevereniging Berchs-Heem
Gerard van der Linden
Voorzitter
06-24635166