• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Meeting in clubhuis KPJ Berghem, 'Inzicht krijgen in de toekomstrichting Berghem Bruist'

Berghem Bruist heeft zich aangemeld via de Rabobank voor de Rabo clubsupport verenigingsondersteuning. Na een intake met een medewerker van het SportExpertiseCentrum en een medewerkster van NOC/NSF is de hulpvraag van Berghem Bruist vastgesteld: inzicht krijgen in de toekomstrichting Berghem Bruist inclusief de bijbehorende activiteiten. Bij deze hulpvraag heeft Berghem Bruist 2 begeleiders, Thijs en Paul, toegewezen

gekregen om hiermee aan de slag te gaan.

Er worden 2 spiegelbijeenkomsten georganiseerd: 1 met deelnemers van Berghem Bruist (op maandag 13 maart) en 1 met de eigen commissieleden die ieder uit alle leeftijdsgroepen 2 personen meenemen. Hierna wordt nog een droomsessie georganiseerd waarna de organisatie de conclusie kan gaan trekken hoe Berghem Bruist de toekomst tegemoet gaat.

Gisteravond heeft de 1e sessie plaatsgevonden in het clubhuis van KPJ Berghem waarbij vanuit 11 verschillende deelnemers enthousiaste genodigden hebben meegedacht met de hulpvraag van Berghem Bruist. Er werd gebrainstormd over diverse stellingen in verschillende groepjes. Berghem Bruist is heel erg blij met de input die ze hebben gekregen. Zij bedanken alle aanwezigen voor de bijdrage!

berghembruistmeeting 1

berghembruistmeeting 2