• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

EHBO Berghem collecteert huis aan huis

collecteehboIn de eerste week van april is de collecte voor de EHBO-vereniging Berghem. Dan komen de EHBO’ers bij u aan de deur en bieden U een folder aan over de AED's  in Berghem en vragen U een vrijwillige bijdrage voor de EHBO. Uw bijdrage wordt gebruikt om de kennis van de EHBO’ers op pijl te houden. De EHBO-vereniging Berghem is in 1953 opgericht, mede door Dr.Theunissen huisarts van Berghem en burgemeester  Van de Akker.

Nu 60 jaar later is het nog steeds een bloeiende vereniging met actieve leden.
En daar zijn wij als bestuur heel blij mee, want er wordt vaak een beroep gedaan op de vereniging. Dat varieert van een paar uren tot hele dagen en van 2 tot 20 EHBO’ers per inzet. Het is ieder jaar een klus om de kalender ingevuld te krijgen. Gelukkig hebben we enthousiaste EHBO’ers die zich mede verantwoordelijk voelen en er zijn daar waar ze zijn moeten.

De EHBO’ers hebben allen een lidmaatschapskaart van de EHBO Berghem bij zich, zodat ze zich kunnen legitimeren. De opbrengst van de collecte wordt besteed voor aanschaf van materialen en instructies voor de leden, zodat hun kennis op peil wordt gehouden.

De  collectanten bieden u bij hun bezoek een flyer aan, die u op een zichtbare plaats op kunt hangen zodat u meteen kunt zien waar een AED hangt en ook waar u zich kunt melden om een cursus AED en reanimatie te  volgen.

Ook geven we in samenwerking met de dorpsraad AED cursussen en oefenavonden. In september start er weer een cursus.

Het gehele bedrag van de collecte wordt besteed aan activiteiten in Berghem Wij hopen daarom dat u onze collectanten niet teleurstelt  en dat u EHBO Berghem hiermede steunt.