• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Berghem Sport hanteert corona regels KNVB voor een veilige voetbalomgeving op de Koppelsteeg

Sinds 1 juli behoort ook het spelen van voetbalwedstrijden weer tot de mogelijkheden. Wellicht sta je er niet bij stil, maar waar we binnenkort weer wedstrijden gaan organiseren, is het nog wel zo dat er coronaregels van toepassing zijn. Zo is het dat buiten maximaal 250 toeschouwers (zonder reservering) zijn toegestaan en in onze kantine maximaal 100 toeschouwers. Ook moeten zij altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden (mits zij geen huishouden vormen). Uitgangspunt daarbij is dat naast een aantal regels vanuit de club,

met name in de kantine maar ook buiten rondom de tribune, het vooral ook een eigen verantwoordelijkheid van eenieder blijft om hier op een verstandige manier en veilig mee om te gaan.

In de kantine is het aantal stoelen en krukken verminderd om zo de spreiding van maximaal 100 mensen op 1,5 m te kunnen handelen. Buiten zijn met rood/wit tape op de grond in de vorm van een kruis of een pijl de voorgestane looproutes aangegeven. Zie voorbeeld op de foto. Volg deze looplijnen (pijlrichting en negeer niet een aangegeven kruis) om zodoende de 1,5 m te bewerkstelligen. Op de tribune zijn eveneens met rood/wit tape de plaatsen aangegeven waar het niet de bedoeling is om plaats te nemen. Ook hier met de bedoeling de 1,5 m zoveel mogelijk in acht te nemen.
Verder zijn de in- en uitgangen met name in de kantine zoveel mogelijk gescheiden aangeduid.

Wij verzoeken eenieder deze regels in acht te nemen voor je eigen gezondheid, maar vooral ook die van een ander.!!

We wijzen als Berghems sport onze vele trouwe supporters alvast op de belangrijkste regels.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
• houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
• draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
• volg de aangegeven looproutes en de zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen van de kantine;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders, kantinepersoneel, beheerders en bestuursleden;

Graag zien we onze supporters weer bij de aankomende wedstrijden en rekenen op ieders medewerking bij bezoek aan de Koppelsteeg, zodat we op een verantwoorde en gezonde wijze een nieuw voetbalseizoen tegemoet kunnen treden.

Het bestuur Berghem Sport