• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging Openbare vergadering Dorpsraad Berghem

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Berghem op donderdag 1 maart a.s. vanaf 19.30 uur in zaal de Meer in de Berchplaets. Dit is tevens de laatste openbare vergadering van de dorpsraad in de huidige zetting. Naast de gewaardeerde vaste onderdelen, zoals de mededelingen vanuit het gebiedsbeheer en van onze wijkagenten, hebben we twee aparte onderwerpen: Presentatie van dhr. A. Smits betreffende een nieuw op te zetten verkeerscentrum aan de Osseweg, en een impressie van dhr. R. van Rodijnen over een uitvoering op 30.03.18 in de St. Willibrorduskerk van ‘De Passie’.

De besluitenlijst van de openbare vergadering op 12.12.18 zal kort worden besproken en vastgesteld.
Vanzelfsprekend hopen we u allen te mogen begroeten, het belooft een heel aparte avond te worden.

Met vriendelijke groet, namens de leden van de dorpsraad Berghem

Eric Remmerswaal, voorzitter.
N.B. de openbare vergadering van 27.03.18 komt te vervallen.