• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitnodiging openbare vergadering Dorpsraad dinsdag 12 september

Hierbij nodigen wij iedereen uit Berghem uit voor de Openbare vergadering van de dorpsraad Berghem op 12 september. Locatie dorpshuis ‘De Berchplaets’ Zaal in zaal De Meer, op de tweede verdieping (lift aanwezig). De agenda voor deze avond, 1. Opening, 2. We kijken met elkaar terug op een gezellige drukke kermis, die op een andere manier is georganiseerd. Hoe is dit ervaren en een medewerker van de organisatie is aanwezig om een en ander verder toe te lichten. 3. Stand van zaken Spaander Straatsche Akkers.4. Stand van zaken windmolenpark / mestfabriek.

5. Veiligheid, verzorgd door wijkagent.
6. Mededelingen vanuit gebiedsbeheer, door gebiedsbeheerder gemeente.
7. Vastleggen besluitenlijst van onze openbare vergadering op 05.07.17.
8. Algemene oproep: voor de nieuwe zittingsperiode van de dorpsraad 2018- 2022 kent u mensen, die interesse hebben om in de dorpsraad te komen? U kunt dit vermelden bij het secretariaat: tel. 0626979796 ofwel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
9. Subsidietoekenningen.
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Vanzelfsprekend kunt u met al uw vragen/opmerkingen bij ons terecht. Mocht u wat meer aandacht willen vragen voor een bepaald onderwerp, dan kunt u dit van tevoren bij ons melden via het e-mailadres van de dorpsraad Berghem: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0626979796.

Eric Remmerswaal, voorzitter.

VERSLAG OPENBARE VERGADERING D.D. 5 JULI 2017

Op 5 juli 2017 vond er een openbare vergadering van de dorpsraad Berghem plaats. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, kwamen de volgende agendapunten aan de orde.

Fotoreportage tv-opnames Ganzeven
De vergadering werd geopend met een mooie fotoreportage. Dorpsraadslid Anuschka van Oss heeft deze gemaakt tijdens tv-opnames van het programma Pipo de clown in de bossen van Herperduin op 5 juli jl. Zodra de dorpsraad weet wanneer het programma, waaraan zo’n twintig Berghemse kinderen meededen, wordt uitzonden op RTL Telekids, zal dit bekendgemaakt worden.

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Oss, door Ellen Roskes en Hasan Aktan
De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD Oss), voorheen de WMO-raad, is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. ASD Oss bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De raad vormt een brug tussen burgers en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. ASD wil in contact komen met inwoners en in gesprek gaan over ervaringen met zorg en sociale voorzieningen binnen de gemeente Oss. Dat kan via het forum op www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl, via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Facebook (www.facebook.com/Adviesraadoss), Twitter (@AdviesraadOss) of via telefoon 06-25274240. De raad kan geen oplossingen bieden voor individuele problemen, maar als er meerdere klachten zijn over hetzelfde onderwerp, kan de raad een ongevraagd advies geven aan de gemeente.

De Berghse Tafel, door Laura Romanillos en Yvonne Muskens
Laura Romanillos en Yvonne Muskens vertellen over de recente activiteiten van de Berghse Tafel, georganiseerd door BerghsLeven. De Berghse Tafel is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Berghem, jong en oud, en wordt elke donderdag gehouden van 14.00 uur en 16.00 uur in de Berchplaets. Er wordt dan gezellig gepraat, gewandeld of een kaartje gelegd. Daarnaast kunt u bij de Berghse Tafel terecht als u vragen heeft of hulp nodig heeft. Ook als u hulp wilt bieden, bent u van harte welkom. Verder worden er themamiddagen over het gebruik van tablet, smartphone en laptop georganiseerd.
Ook op de website van BerghsLeven, www.berghsleven.nl, worden vraag en aanbod van inwoners bij elkaar gebracht. BerghsLeven is bereikbaar via telefoon 06-38339790 en e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Presentatie Berghem Bruist, door Susanne Brok
Er vindt op zondag 17 september van 10.00 uur tot 17.00 uur weer een editie van Berghem Bruist plaats. Deze keer in ’t Reut en het thema is Op straat! Tientallen verenigingen zullen zich presenteren en er is ook een straatpodium met vele optredens. Het programma is aantrekkelijk voor jong en oud. De entree is gratis.
Berghem Bruist wil ook op andere manieren mensen met elkaar in verbinding brengen en is daarom in 2016 gestart met de organisatie van Open Coffee bijeenkomsten voor verenigingen en ondernemers. Open Coffee wordt iedere eerste dinsdagavond van de oneven maanden gehouden op een wisselende locatie. Zie voor nadere informatie: www.berghembruist.nl.

Evaluatie thema-avond 6 juni 2017
Op 6 juni jl. organiseerde de dorpsraad Berghem een thema-avond in de Berchplaets over bos en recreatie om tekst en uitleg te geven over o.a. de bosomvorming in Herperduin. De ruim 50 aanwezigen genoten van een leerzame en interessante avond waarin weer eens bevestigd werd dat Berghem een prachtig bos heeft met volop recreatiemogelijkheden.
Een bewoner informeert naar de status van de viaducten voor dieren bij de Maashorst. Daarnaast heeft de bewoner geconstateerd dat de Amerikaanse kers de andere soorten overheerst en vraagt wat de gemeente hieraan gaat doen. De dorpsraad gaat e.e.a. uitzoeken en komt er tijdens de volgende openbare vergadering op terug.

Toekenning subsidies
De dorpsraad heeft subsidies toegekend aan: de Straatspeeldagen, de Canon van Berghem, de Dorpszeskamp, Berghem Bruist en De 10 van Berghem.

Buurtpreventie en veiligheid
Het gaat goed met de buurtpreventie: zowel bewoners als politie waarderen de buurtpreventie-acties en er hebben zich vrijwilligers aangemeld. Ook tijdens de zomermaanden is de buurtpreventie groep actief; in augustus komt de groep weer in actie. Naar aanleiding van een vraag van een bewoner, zal onderzocht worden of het ‘s nachts houden van een actie wenselijk en haalbaar is.

Wijkagenten Jeroen van Gils en Gerbrand van der Lee geven een duidelijke presentatie over de laatste cijfers. De politie is tevreden; de cijfers voor woninginbraken, diefstal vervoermiddelen, vernielingen, fietsdiefstal en jeugdoverlast zijn gelijk gebleven of verbeterd.
Ook vertellen ze over de resultaten van de enquête die op 15 februari jl. gehouden werd in het Mobile Medialab. Er is o.a. naar voren gekomen dat het veiligheidsgevoel in Berghem goed is.
De wijkagenten roepen op om overlast, vernielingen en incidenten altijd te melden. De wijkagenten zijn te bereiken via de telefoonnummers van de politie: 0900-8844 (geen spoed), 0800-7000 (meld misdaad anoniem), 112 (spoed). De politie komt niet voor elke melding naar u toe. Op www.politie.nl treft u nadere informatie aan en kunt u een aangifte of melding doen. De wijkagenten zijn (nog) niet via WhatsApp bereikbaar.

Gebiedsbeheer, door Moniek van Opstal/gemeente Oss
Moniek van Opstal heeft onderstaande punten in behandeling, heeft ze reeds behandeld of gaat ze in behandeling nemen. Via het digitaal loket openbare ruimte van de gemeente Oss, kunnen klachten rechtstreeks gemeld worden.
- Stevenspad: op 12 juli a.s. wordt er een lichtmast geplaatst en aan het eind van het jaar komt er nog een sluisje.
- Fietspad Heistraat: de werkzaamheden beginnen volgende week en zullen gereed zijn voor de kindervakantieweek.
- Zevenbergseweg: deze zomervakantie begint Prorail met het aanpassen van de spoorwegovergang.
- Spaander Straatsche Akkers: er loopt een aanbesteding voor het aanleggen van de paden en beplanting. De dorpsraad is samen met Landschapsbeheer druk bezig met het invullen van het gebied.
- De borstel- en veegwerkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Mocht u klachten hebben, wilt u deze dan melden bij de gemeente. De dorpsraad geeft aan ook graag op de hoogte te worden gesteld. Dit om te kijken of bepaalde soort klachten vaker voorkomen.
- Veel bewoners ondervinden overlast door mieren. De gemeente kan hier niets aan doen. Tips om de overlast te bestrijden, graag melden bij de dorpsraad.
- Spoorwegovergang Hoessenboslaan: Moniek checkt of het in de planning staat om deze op te knappen.
- Hoe zit het met de ontsluiting van de Nieuwe Heistraat naar de Hoessenboslaan? Moniek zoekt dit uit.
- Osseweg: per abuis (een communicatiefout) zijn de beukenhagen te rigoureus gesnoeid. De gemeente verwacht dat ze weer aangroeien.
- Er zijn klachten over de wijze waarop de onkruidbestrijding met blazers heeft plaatsgevonden; was, vijvers etc. kwamen onder het stof.
- Vanuit de Molenweg naar de St. Willibrordusstraat: de inritblokken naar de parkeerplaats liggen niet op een logische plaats. Moniek gaat dit bekijken.
- Er zijn nog steeds klachten over hondenpoep. Een bewoner vraagt zich af of er wel eens iemand een bekeuring krijgt. Moniek geeft de klachten door aan de afdeling Handhaving.
- Spoorweg Ploeg: waarom is het aangrenzende grindpad niet geasfalteerd? Met name bij slecht weer, ziet het er niet uit. Moniek zal een keer bij slecht weer kijken of de situatie alleen oncomfortabel of ook onveilig is.
- Kloosterstraat en Kerkstraat: er wordt gevraagd waarom zijn deze straten zo smal zijn. Afgezien van het feit dat er niet meer plaats is, is er bewust voor gekozen: mensen letten in een smalle straat beter op, ze rijden langzamer en er komt minder vrachtverkeer.
- Kloosterstraat-Kerkstraat: in de bocht liggen er stenen los. Dit is ook op de Molenweg het geval. Moniek stelt een onderzoek in.
- ‘t Reut: een bewoner meldde tijdens de vorige openbare vergadering dat er een technisch mankement is bij een van de palen in de speeltuin. Moniek heeft dit laten nakijken, maar er is geen mankement gevonden.
- Zevenbergseweg: bewoners klagen over auto’s die geparkeerd staan op het fietspad. Als je dit ziet, graag meteen melden bij de afdeling Handhaving van de gemeente.
- Piekenhoef: kan er een bordje geplaatst worden om de richting naar Dotterbloem en Boterbloem aan te geven, nu de bouwweg weg is? Moniek gaat naar de huidige en toekomstige ontsluiting kijken.

Rondvraag
- Er wordt een vraag gesteld of de dorpsraad ervoor heeft gepleit dat er woningen voor ouderen komen in het voormalige klooster? De huidige eigenaar, BrabantWonen, gaat het verkopen. De dorpsraad heeft geen invloed op wat BrabantWonen doet. De dorpsraad heeft echter steeds bij de gemeente aangegeven dat er daar waar mogelijk woningen voor ouderen uit Berghem in het centrum moeten worden gecreëerd.

Sluiting
De eerstvolgende openbare vergadering is op dinsdag 12 september 2017.
Voor al uw vragen kunt u bij de dorpsraad terecht via de facebookpagina, telefonisch bij het secretariaat (06-26979796) en via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De dorpsraad Berghem wenst iedereen een prettige zomervakantie toe!