• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Verslag openbare vergadering dorpsraad Berghem 30 november jl

Op woensdag 30 november jl. was in de Berchplaets de laatste openbare vergadering in 2016 van de dorpsraad Berghem. Na een woord van welkom door voorzitter Eric Remmerswaal, passeerden de volgende onderwerpen de revue met onder anderen AED en drone, Spaander Straatsche Akkers, gebiedsbeheer, veiligheid, centrumplan en mededelingen.

AED en drone, door Jeroen Boeijen en Jean-Pierre van der Gouw/Stichting Hart voor Oss
De stichting Hart voor Oss wil in de toekomst in de gemeente Oss AED-drones inzetten in aanvulling op de reguliere AEDs. Het doel van de stichting is om mensen met hartproblemen sneller en beter te helpen, ook in het buitengebied van de gemeente, door het tijdig toepassen van reanimatie en het snel inzetten van de AEDs. Het voordeel van een AED-drone is dat die in korte tijd in de uithoeken van de gemeente kan zijn. Er is nog nergens ter wereld een AED-drone in gebruik. Men hoopt in 2017 in Oss een proefvlucht te maken.
Omdat er op dit moment nog allerlei wettelijke en technische obstakels zijn ten aanzien van het inzetten van AED-drones, richt de stichting zich ook op andere manieren om haar doel te bereiken; zoals het realiseren van voldoende buitenhangende AEDs, samenwerken met EHBO verenigingen om zoveel mogelijk mensen op te leiden, het opzetten samenwerkingsverbanden voor onderhoud en vervanging van AEDs, voorlichting en het aanmelden van mensen die mogen reanimeren bij hartslagnu.nl (landelijk oproepsysteem).
Dankzij de EHBO Berghem zijn er in Berghem al veel AEDs aanwezig, maar de dekking is nog niet 100%. Dit komt mede doordat sommige AEDs binnen hangen en alleen beschikbaar zijn tijdens openingstijden van een pand. De EHBO hoopt op medewerking van betrokkenen om de AEDs naar buiten te verplaatsen. De dorpsraad is zeer trots op de EHBO en wil graag meehelpen om in Berghem een zo groot mogelijke dekking te krijgen en zoveel mogelijk mensen op te leiden. De dorpsraad kijkt naar de mogelijkheden om geld bijeen te krijgen. Daarnaast doet de dorpsraad een oproep aan iedereen om mee te denken en eventueel te sponsoren. De EHBO geeft op woensdag 7 december a.s. weer een reanimatie/AED-cursus. In één avond leer je hoe je iemands leven kunt redden in jouw buurt.

Stand van zaken Spaander Straatsche Akkers
De dorpsraad heeft twee initiatieven ingediend om in aanmerking te komen voor Groene Loper vouchers van €750. Zodra de dorpsraad een of twee vouchers ontvangen heeft (de uitreiking is op 1 december 2016), zullen er projecten van start gaan en gaat de dorpsraad vrijwilligers erbij betrekken. Ook vanuit de Stichting Dichterbij is gevraagd mee te kunnen doen met dit project. De dorpsraad is blij met dit aanbod en zal Stichting Dichterbij zeker bij de inrichting van de Spaander Straatsche Akkers betrekken.
Het eerste project bestaat uit de aanleg van een net van verharde wandelpaden. Aan dit netwerk zullen in een later stadium diverse initiatieven worden ontplooid. De dorpsraad heeft o.a. een idee ontvangen om de mogelijkheid te bieden een boom te adopteren. De dorpsraad gaat dit idee aan de gemeente voorleggen.
Een vertegenwoordigster van de Stichting Dichterbij verzoekt geen struiken met pikkers of giftige bolletjes te planten. Moniek van Opstal (Gebiedsbeheer) geeft dit door aan de verantwoordelijken bij de gemeente. Ook zal Moniek doorgeven dat de wandelpaden beslist geschikt voor rolstoelen moeten zijn.

Veiligheid, toelichting door de wijkagenten / buurtpreventie
- Het aantal woninginbraken, diefstallen uit vervoermiddelen, vernielingen, fietsendiefstallen en meldingen van jeugdoverlast was in oktober en november lager dan gedurende dezelfde periode in 2015. De meldingsbereidheid in Berghem is goed. De politie is tevreden over de resultaten.
Er is nog steeds iedere avond in de omgeving van het Bospark/Piekenhoef tussen 23.00 uur en middernacht een zeer harde knal te horen. In december besteden gemeente en politie extra aandacht aan overlast door vuurwerk.
- Onlangs was er weer een actie buurtpreventie. De reacties van bewoners waren weer zeer positief. Ook de politie is zeer blij met dit initiatief. Er hebben zich helaas geen nieuwe vrijwilligers gemeld. Mocht u geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de dorpsraad.

Gebiedsbeheer, door Moniek van Opstal/gemeente Oss
Moniek van Opstal heeft onderstaande punten in behandeling of gaat ze in behandeling nemen.
- Julianastraat/Burg. van Erpstraat: de waterafvoer is verbeterd. Ook Brabant Water is bijna klaar.
- St. Willibrordusstraat/Kerkstraat: is het mogelijk ter hoogte van het Gezondheidscentrum de groenstrook te vervangen door een trottoir? Dit voorkomt dat mensen door de hondenpoep moeten lopen als ze willen oversteken.
- Heistraat: binnenkort wordt het 50 km bord weggehaald en geldt weer een maximale snelheid van 60 km in overeenstemming met het verkeersbesluit. Bewoners zouden graag 50 km willen handhaven. Er zal worden uitgezocht, waarom het 50 km bord ooit geplaatst is.
- Zevenbergseweg/Hartog Hartogsingel: er staat een boom voor een handwijzer; daarom is deze nauwelijks meer te lezen.
- Park brandweerkazerne: er staat een blauw/geel bordje dat ergens anders is weggehaald.
- Wilhelminasingel: de Bergse ruiter is niet goed verlicht; de verlichting schijnt naar boven in plaats van naar het beeld.
- Rotonde: er is nog niets gedaan aan het hoogteverschil tussen de weg en de put. Een verschil van 3 cm of minder wordt als acceptabel gezien. Er wordt nogmaals bekeken of herstel nodig is.
- Zevenbergseweg: Prorail gaat in de zomer van 2017 werkzaamheden aan de spoorwegovergang verrichten. De rotonde is in 2018 aan de beurt.
- Fietspad Dennenweg-Alanenweg: de tegels zijn hersteld en er is gesnoeid, nadat er tijdens de openbare vergadering melding van was gedaan. Waarom er geen actie is ondernomen naar aanleiding van eerdere telefonische meldingen bij de gemeente, wordt uitgezocht.
- Osseweg: een van de verhogingen is grijs en niet wit. Er staat ook geen geel paaltje.
- Stevenspad: zouden er lantaarnpalen geplaatst kunnen worden?
- St. Willibrordusstraat: kan er iets gedaan worden aan de vele verzakkingen?
- Osseweg: er worden vraagtekens gezet bij de locaties van de verkeersborden voor verplicht fietspad.
- Voormalige inrit Wilberthof: bedankje van een bewoner voor het snelle ophogen van het voetpad/trottoir.
- Kerkstraat: je mag alleen parkeren bij een “P” tegel.
- Kloosterstraat: waarom is deze straat zo smal? Het trottoir ziet zwart van de afdrukken van autobanden.
- Landbouwlaan: er is nog steeds veel onvrede over de verkeersveiligheid. Er heeft een snelheidsmeting plaatsgevonden. Uit de meting is naar voren gekomen dat 85% van de automobilisten zich aan de voorgeschreven snelheid houdt. De gemeente beschouwt dit als een acceptabel percentage. Toch zal de politie extra toezicht proberen te houden.
- Basisschool De Fonkeling: de parkeerssituatie blijft de aandacht van de politie houden. Er komt binnenkort weer een handhavingsactie.
- Fietspad Heistraat: een gedeelte van de grond die de gemeente heeft aangekocht, kan niet verkregen worden. Daarom is de gemeente opnieuw in gesprek met de eigenaren. Mocht het ontwerp moeten worden aangepast aan de beperkte grond, dan worden betrokkenen door de gemeente ingelicht. Hoe dan ook zal veiligheid boven alles gaan.

Het is niet nodig om te wachten met het doen van meldingen tot er een openbare vergadering is. Meldingen kunnen rechtstreeks bij de gemeente gedaan worden via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of er kan contact met de dorpsraad worden opgenomen.

Verslag openbare vergadering 20 oktober 2016
Met dank aan de notuliste, wordt het verslag vastgesteld.

Mededelingen
- Centrumplan: de bouw is begonnen. Binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats in verband met de start van de bouw. In januari/februari 2017 is er een bijeenkomst voor omwonenden.
- Osje winterroute: op 30 november jl. heeft Osje samen met wethouder Kees van Geffen en de boswachter de winterroute feestelijk geopend. Er waren veel kinderen aanwezig. Volgens de boswachter wordt er veel gebruik gemaakt van het wandelpad.
- Hangjeugd Bospark: wijkcoördinator Wim Slebus deelt mede dat de Vereniging van Eigenaren zeer tevreden is over de verlichting die is aangebracht in het Bospark (Piekenhoef).
- ONS Welzijn: Anita van Erp van ONS Welzijn licht toe dat het Rigom sinds 2016 is opgegaan in ONS Welzijn. Er zijn diverse informatiefolders (o.a. over de mogelijkheden voor vrijwilligers) beschikbaar in de foyer van de Berchplaets.
- Beeldend Berghem: vanwege hun lustrum wil Beeldend Berghem een kunstwerk aan Berghem aanbieden in 2018. Namens de organisatie doet Jan Voet een oproep om ideeën (o.a. voor een locatie) te melden bij de dorpsraad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De dorpsraad waardeert dit initiatief en gaat ook meedenken.
- Er zijn deze maand geen subsidietoekenningen.

Rondvraag
- Centrumplan: zijn er recente tekeningen van het centrumplan beschikbaar? Moniek van Opstal (Gebiedsbeheer) vraagt ze op en probeert ze op de website van de gemeente Oss te laten plaatsen. De dorpsraad houdt de vinger aan de pols.
- Zorgwoningen/nultredenwoningen: zijn er mogelijkheden in Berghem voor mensen met een laag inkomen? De dorpsraad gaat dit bekijken met het Sociaal Team van ONS Welzijn en met andere wijk- en dorpsraden.
- Trefpunt: hoe gaat het verder? Dat is nog niet bekend. Er wordt aan gewerkt.
- Waarom zijn de openbare vergaderingen in 2017 niet op een vaste dag, maar afwisselend op dinsdag en woensdag? Dit is om iedereen de kans te geven deel te nemen, ook mensen uit de politiek. Vanuit de politiek is juist gevraagd om niet op een donderdag te gaan zitten met de openbare vergaderingen. Daarnaast moet er een geschikte ruimte in de Berchplaets beschikbaar zijn.

De dorpsraad nodigt iedereen uit voor de nieuwjaarsreceptie op woensdagavond 4 januari 2017 in de Berchplaets. (zie flyer).

De vergaderingen van de openbare vergaderingen in 2017 zullen plaatsvinden op:

7 februari 2017, 12 april 2017, 6 juni 2017, 5 juli 2017, 12 september 2017 en 22 november 2017.
Wij hopen u dan weer te ontmoeten.

N.B. De werkgroep buurtpreventie vraagt u dringend om mee te lopen tijdens de maandelijkse ronde. De veiligheid van Berghem staat bij ons hoog in het vaandel en daar kunt u ook een bijdrage aan leveren. (zie verdere gegevens in bovenstaand verslag).