• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 15 oktober jl

Op 15 oktober 2015 vond in de Berchplaets een goedbezochte openbare vergadering van de Dorpsraad Berghem plaats. Na de opening door voorzitter de heer Eric Remmerswaal, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

Presentatie burgerparticipatieproject De Groene Loper, door Liselore Burgmans/gemeente Oss en Ido de Haan/IVN. Bewoners en ondernemers die ideeën hebben om De Maashorst nog mooier en “beleefbaarder” te maken, kunnen zich aansluiten bij het project De Groene Loper. Dit kan

op het gebied van landschap, recreatie of gezondheid zijn. De Groene Loper verleent ondersteuningsbijdragen voor de beste initiatieven; verspreid over de gehele Maashorst zullen 30 vouchers van €750,- uitgereikt worden. Meer informatie op www.ivn.nl/groeneloper en www.demaashorst.nl onder “Projecten”.

Presentatie wijkagenten
Gerbrand van der Lee stelt zich voor. Hij is nu samen met Jeroen van Gils wijkagent in Berghem.
Beide wijkagenten zijn blij met de medewerking van de inwoners van Berghems; dankzij de inzet van burgers en initiatieven als de actie buurtpreventie, zijn er veel verbeteringen en zijn de criminaliteitscijfers dit jaar omlaag gegaan. Via twitter, @wijkagberghem, delen de wijkagenten de successen.
De wijkagenten roepen op overlast aan hen te melden en foto’s te maken van strafbare feiten. Zij zijn te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of via de telefoonnummers van de politie: 0900-8844 (geen spoed) lokaal tarief, 0800-7000 (meld misdaad anoniem), 112 (spoed).

Mededelingen gebiedsbeheer, door Moniek van Opstal en Ron Berben
- Moniek van Opstal stelt zich voor. Zij neemt de plaats in van Ron Berben en is nu samen met Menno Bovens gebiedsbeheerder in Berghem. Beiden zijn via de gemeente of de Dorpsraad bereikbaar.
- De herinrichting van de Zevenbergseweg verkeert in fase 1. Een deel van de weg is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Fase 2 start begin december. Voor de carnavalswagens komt er hoe dan ook een oplossing. Nieuws over de herinrichting is te volgen op www.oss.nl/to/afsluiting_zevenbergseweg.htm.
- Parkeerproblematiek scholen: de werkgroep van basisschool het Molenveld heeft al veel positieve resultaten geboekt. Door basisschool de Fonkeling zal ook een werkgroep opgestart worden, waarin o.a. Klankbordgroep de Piekenhoef en de Dorpsraad vertegenwoordigd zullen zijn. Een verkeerstechnisch bureau zal onderzoek gaan verrichten en tevens zal er aandacht komen voor het verkeersgedrag. In de toekomst zijn ook bij deze school positieve resultaten te verwachten.
- De planning is dat per 1 januari 2016 de nieuwe hondenlosloopvelden in gebruik kunnen worden genomen. Hierover volgt nog nadere informatie.
- De bomen/parkeergelegenheid bij het Gezondheidscentrum heeft de aandacht van de Dorpsraad.
- Bewoners geven aan dat vrachtwagens die bij de Jumbo komen lossen, regelmatig gevaarlijke situaties veroorzaken. De Dorpsraad gaat hieraan aandacht besteden.
- De Dorpsraad bedankt Ron Berben voor zijn jarenlange inzet voor Berghem. Zijn toegankelijke houding en daadkrachtige optreden zijn altijd zeer gewaardeerd.

Nicky Brands, jongerenwerker Vivaan
Nicky Brands is jongerenwerker voor Berghem. Hij gaat met een bus met tv/play station op stap om informele gesprekken met jongeren aan te gaan en ze op het rechte pad te houden. De Dorpsraad is trots op de Berghemse jeugd; de meerderheid veroorzaakt geen problemen.
Binnenkort gaan Vivaan/Aanzet/Gebiedsbeheer in samenwerking met de Dorpsraad onderzoeken welke voorzieningen er over vijf jaar in Berghem nodig zijn. Uit demografisch onderzoek is gebleken dat de groep jongeren in Berghem dan nog groter is dan nu. Er zal o.a. bekeken worden of er behoefte is aan een organisatie als PuntKomma.

Mededelingen Rabobank, door Caroline van den Heuvel

- De geldautomaat bij de Berchplaets is regelmatig buiten gebruik geweest. Op verzoek van de Rabobank heeft Geldservice Nederland aan een oplossing gewerkt. In de toekomst zal ook beter ingespeeld worden op evenementen in Berghem.
- Het verzoek om een afdakje boven de geldautomaat te mogen bouwen, is afgekeurd door Welstand.
- Elke woensdagmiddag houdt de Rabobank spreekuur in de Berchplaets. Dit wordt goed bezocht en daarom is besloten hiermee door te gaan. De Dorpsraad is hierover zeer verheugd.

Windmolenpark
De Dorpsraadsleden Jan van Leest, Bert van Deurzen en Eric Remmerswaal zullen zitting nemen in de Klankbordgroep. Namens de Dorpsraad zullen zij zich gaan inzetten om de belangen van met name de direct omwonenden te behartigen. Actuele informatie over de voortgang is te vinden op www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_oss.htm

Groene zone
De Dorpsraad is op zoek naar ongeveer 30 mensen die mee willen denken en mee willen helpen om van het braakliggende terrein tussen Oss en Berghem (ten westen van ’t Reut) een “Groene zone” te maken. Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met de gemeente en IVN. Ook zal worden geprobeerd om aan te sluiten bij de burgerparticipatieprojecten De Groene Loper en Natuur in de Stad. De Dorpsraad wil met vrijwilligers een bezoek brengen aan Landerij van Tosse in Oss om ideeën op te doen. Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met de Dorpsraad (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Mededelingen
- Er is subsidie toegekend aan drie straatfeesten en de Stichting Intocht Sinterklaas Berghem ontvangt subsidie voor pietenpakken.
- De actie Buurtpreventie gaat binnenkort weer van start. Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom.
- Op 10 november 2015 is er een lunch voor mantelzorgers in de Berchplaets. Voor meer informatie: www.oss.nl/to/lunchalsbedankjevoormantelzorgers.htm.
- Het Molenhofje zal samen met de bewoners opgeknapt worden.
- Centrumplan: er zijn twee beroepschriften ingediend, waardoor het plan vertraging oploopt. De Dorpsraad en Gebiedsbeheer gaan weer in gesprek over het verfraaien van de omgeving van de Berchplaets.

Voor het huren van tenten voor uw diverse evenementen kunt u terecht bij Scouting Berghem via
e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
-------------------------

Buurtpreventie:
Op 21 november 2015 heeft er weer een buurtpreventie plaatsgevonden. Het blijkt, dat het nog echt nodig is om de ronde te doen, mensen te attenderen op niet afgesloten auto’s en fietsen; daarnaast waren er nog ettelijke poorten, schuren en/of garages niet afgesloten.
De dorpsraad, politie en een behoorlijk aantal vrijwilligers gaan deze donkere maanden weer regelmatig op pad. Het zou heel fijn zijn om nog meer aanmeldingen tegemoet te kunnen zien, zodat er wat gerouleerd kan worden. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.!
U kunt zich aanmelden voor deelname bij het secretariaat van de dorpsraad: tel. 06-26979796 of via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Spreekuur dorpsraad Berghem:
Op woensdag 4 november a.s. is de dorpsraad weer aanwezig in de foyer van de Berchplaets om spreekuur te houden, van 14.00 tot 15.00 uur.
Tevens schuift voor de eerste keer aan: het Vrijwilligerspunt Oss. (zie aparte informatie)
!