• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

dankzegging voor het tot stand komen van nieuw oorlogsmonument

De dorpsraad Berghem wil, door middel van deze open brief , een welgemeend compliment geven aan alle instanties, die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het nieuwe oorlogsmonument aan de Wilhelminasingel / hoek v.d. Heuvelstraat. Een monument waarbij het ontwerp tot stand kam door mevr. T.Voet, dhr. J. Voet en mevr. A. Rooke van de stichting ‘Beeldend Berghem’ en uitgevoerd door dhr. P. van Bethlehem. Er is in korte tijd enorm veel werk verricht. Naast de werkgroep ‘Nieuw Oorlogsmonument’ waarin ook de dorpsraad actief was, moet ook vermeld worden,

dat de gemeente Oss alle medewerking verleend heeft, op velerlei vlak, zodat de werkzaamheden geen stagnatie zouden ondervinden en het monument op tijd klaar zou zijn.

Het is dan ook gelukt! Er waren op 3 mei 2015 heel wat genodigden en verdere bewoners van Berghem aanwezig, om de onthulling mee te maken. Een ‘open boek ‘van roestvrij staal, met daarop uitgebeeld vallende bladeren aan de linkerkant, met als tekst daaronder: ‘Zij die door de oorlog als bladeren zijn gevallen worden in dit open boek herdacht.’
Aan de rechterkant staan alle namen van de mensen uit Berghem, die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Politionele Acties in Nederlands-Indië. 19 namen van veelal jonge mensen, die eigenlijk nog een heel leven voor zich zouden moeten hebben!

De regen, die tijdens dit officiële moment viel, is symbolisch voor de vallende bladeren, de tranen van alle nabestaanden.
Voortaan zal op deze plek de Dodenherdenking plaatsvinden.
Ook hierbij heeft Berghem weer getoond in staat te zijn tot de organisatie -, ontwikkeling- en verwezenlijking van, in dit geval, een monument van onschatbare waarde.