• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Agenda openbare vergadering Dorpsraad

ico-dorpsraadBeste bewoners, graag nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van de Dorpsraad Berghem van donderdag 12 april 2012.

De openbare vergadering begint om 19.30 uur, in de hulpsecretarie, Burg. van Erpstraat te Berghem. De agenda luidt als volgt:

1. Opening avond.
2. Mededelingen
3. Spreekrecht voor het publiek over niet-agendapunten
Onder dit punt horen wij graag waar de bewoners onze aandacht voor vragen.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de Dorpsraad d.d. 16
februari 2012
5. Lopende zaken
Wij zullen u onder dit punt zoveel mogelijk op de hoogte brengen van allerlei
projecten en zaken in Berghem waarin wij een rol spelen.
6. Ingekomen stukken
7. Besluitvorming
Aan de orde komen verschillende subsidieverzoeken.
Vaststellen van het jaarwerkplan dorpsraad 2012. In dit jaarwerkplan staat wat
de dorpsraad voornemens is dit jaar te gaan oppakken.
8. Voortgangslijst
Hierop staat de voortgang van een aantal actiepunten.
9. Rondvraag
Ook onder dit punt kan het publiek nog eventuele vragen stellen.
10. Sluiting

Dus wilt u op de hoogte zijn van de werkzaamheden voor de leefbaarheid in Berghem, kom dan eens luisteren en waar u wilt meepraten!!!

Graag hoop ik u te mogen begroeten op 12 april as. in de hulpsecretarie

Met vriendelijke groet

Gerard Broers
Voorzitter Dorpsraad Berghem