• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Agenda Dorpsraad donderdag 16 februari

ico-dorpsraadBeste bewoners, graag nodig ik u hierbij uit voor de vergadering van de Dorpsraad Berghem van donderdag 16 februari  2012. De openbare vergadering begint om 19.30 uur, in de hulpsecretarie, Burg. van Erpstraat te Berghem.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening avond.
2. Mededelingen
3. Spreekrecht voor het publiek over niet-agendapunten
Onder dit punt horen wij graag waar de bewoners onze aandacht voor vragen. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de Dorpsraad d.d.12 januari 2012
4. Lopende zaken
Wij zullen u onder dit punt zoveel mogelijk op de hoogte brengen van allerlei projecten en zaken in Berghem waarin wij een rol spelen.
5. Ingekomen stukken
6. Besluitvorming
          Aan de orde komt het subsidieverzoek van KPJ Berghem ivm 85 jarig bestaan
7. Voortgangslijst
Hierop staat de voortgang van een aantal actiepunten.
8. Rondvraag
Ook onder dit punt kan het publiek nog eventuele vragen stellen.
9. Sluiting

Dus wilt u op de hoogte zijn van de werkzaamheden voor de leefbaarheid in Berghem, kom dan eens luisteren en waar u wilt meepraten!!!

Graag hoop ik u te mogen begroeten op 16 februari as. in de hulpsecretarie.

Met vriendelijke groet
Gerard Broers
Voorzitter Dorpsraad Berghem