• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitreiking De Zilveren Willibrordus in Berghem

ico-dorpsraadUitreiking van ‘De Zilveren Willibrordus’ in Berghem.

Op 4 januari 2012, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad Berghem, is tot grote verrassing twee maal een ‘ Zilveren Willibrordus’ uitgereikt. Ieder jaar beijvert de Dorpsraad zich om die bewoner te vinden die, op heel bescheiden maar zeer intensieve wijze, een bijdrage levert aan de leefbaarheid van Berghem.

Het lukt gelukkig steeds toch maar weer hier iemand voor te vinden.Zo ook dit keer en zelfs twee maal.De eerste ‘ Zilveren Willibrordus’ is uitgereikt aan niemand minder dan oud-burgemeester Herman Klitsie. De motivatie hiervoor is, dat hij als burgemeester Berghem altijd een warm hart heeft toegedragen. Bij heel veel bijeenkomsten was hij er en dat hebben we als Dorpsraad zeer gewaardeerd. Denk maar eens aan Carnaval, Koninginnedag, maar ook de kleine persoonlijke contacten die hij met de Berghemse bevolking onderhield. Ook als Dorpsraad konden we altijd bij hem
terecht.

De tweede ‘ Zilveren Willibrordus’ is uitgereikt aan Gerard Hoeks. De motivatie hiervoor is, dat we hier te maken hebben met een man, die op velerlei terrein actief is geweest en nog altijd is voor de leefbaarheid van Berghem: hij is een schrijver en redacteur, een voorvechter van de Berghemse geschiedenis en hij zorgt mede voor het behoud van de Bergse geschiedkundige wetenswaardigheden. Hij is samensteller van het Jubileumboek ´60 Jaar Harmonie Concordia´, auteur van het boek ´Bergse Soldoate in Indië´ en verder lid van de interviewgroep ´De Lijndenboom´ voor het boek ´Hannah is ut eete verrig´. Verder is hij de initiatiefnemer voor de expositie over de Bergse oorlogsslachtoffers, zoals
die jaarlijks rondom Dodenherdenking wordt gehouden in de Hulpsecretarie. Daarnaast is hij al heel lang, meer dan 50 jaar lid van Harmonie Concordia en hierbij vooral actief als lid van de slagwerkgroep, waarbij hij verantwoordelijk is voor een goede sfeer. Overal waar de Harmonie optreedt, is Gerard van de partij.

Kortom, de Dorpsraad Berghem is er van overtuigd, dat we twee goede kandidaten hebben aangewezen voor de ontvangst van het felbegeerde beeldje ´De Zilveren Willibrordus.