• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Agenda vergadering Dorpsraad

ico-dorpsraadBeste bewoners,

graag nodig ik u hierbij uit voor de alweer laatste vergadering dit jaar, van de Dorpsraad Berghem op donderdag 15 december 2011. De openbare vergadering begint om 19.30 uur, in de hulpsecretarie, Burg. van Erpstraat te Berghem.

De agenda luidt als volgt: Opening avond.
Mededelingen
Spreekrecht voor het publiek over niet-agendapunten
Onder dit punt horen wij graag waar de bewoners onze aandacht voor vragen.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van de Dorpsraad d.d. 10 november 2011
Lopende zaken
Wij zullen u onder dit punt zoveel mogelijk op de hoogte brengen van allerlei projecten en zaken in Berghem waarin wij een rol spelen.

Ingekomen stukken
Besluitvorming
Aan de orde komen in ieder geval ook een aantal subsidieverzoeken.

Voortgangslijst
Hierop staat de voortgang van een aantal actiepunten.

Rondvraag
Ook onder dit punt kan het publiek nog eventuele vragen stellen.

Sluiting
 

Dus wilt u op de hoogte zijn van de werkzaamheden voor de leefbaarheid in Berghem, kom dan eens luisteren en waar u wilt meepraten!!!

Graag hoop ik u te mogen begroeten op 15 december as. in de hulpsecretarie

Met vriendelijke groet

Gerard Broers                                    

Voorzitter Dorpsraad Berghem