• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Uitreiking Zilveren Willibrordus bij Openbare vergadering Dorpsraad Berghem op 24 maart!

De openbare vergadering van Dorpsraad Berghem van dinsdag 15 maart is verplaatst naar donderdag 24 maart i.v.m. de verkiezingen van de gemeenteraad. Dit is tevens de laatste openbare vergadering van huidige dorpsraad. Tijdens deze vergadering kan er afscheid worden genomen van Ad Verhagen,

Jan van Leest en Sandra Bouwman als aftredende leden.

Ook zal tijdens deze vergadering de Zilveren Willibrordus worden uitgereikt en daar zullen de leden voor de nieuwe vierjaarlijkse periode van 2022-2026 zich bekend maken. 

Dit vindt plaats in dorpshuis de Berchplaets in zaal Duurenseind. Komt u ook?

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Rondvraag.
4. Voorstellen nieuwe leden en vertrek leden Ad Verhagen, Jan van Leest en Sandra Bouwman
5. Sluiting