• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel, kosten van een gerechtelijke procedure

Stel, u zit met een juridisch geschil en u wilt een rechtszaak starten. Van tevoren maakt u een grondige afweging. Hierbij zullen een aantal zaken de revue passeren: de verhouding met degene die u voor de rechter wil dagen, uw kansen om in het gelijk gesteld te worden door de rechter en natuurlijk de kosten van een procedure bij de rechter. Hieronder zal ik een overzicht van de kosten van een dergelijke procedure schetsen.

De kosten per soort procedure kunnen veel verschillen, daarom maak ik gebruik van een voorbeeldsituatie. Deze voorbeeldsituatie is gebaseerd op de meest voorkomende soort procedure, namelijk de procedure bij de kantonrechter.

Voorbeeldsituatie
Koper Kees koopt bij verkoper Jaap een auto ter waarde van €5.000,00. Wanneer Kees met de auto naar huis rijdt, komt er plotseling veel rook uit de auto. Vervolgens slaat de auto af en is hij niet meer aan te krijgen. Kees gaat terug naar Jaap, maar Jaap weigert de auto terug te nemen of hem kosteloos te repareren. Hierop wil Kees een procedure bij de rechter starten waarbij hij de rechter vraagt Jaap te dwingen €5.000,00 aan Kees terug te betalen, dit is de vordering van Kees. Op het moment dat Jaap dit bedrag betaalt, dient Kees de auto terug te geven aan Jaap.

Griffiekosten
De eerste kosten die Kees moet maken zijn de griffiekosten, welke voor Kees €223,00 bedragen, omdat de procedure gaat om een vordering die ligt tussen de €500,00 en €12.500,00. De griffiekosten kunt u zien als de administratiekosten van de rechtbank waar u de procedure gaat voeren.

Kosten voor rechtsbijstand
Vervolgens dient Kees de afweging te maken om de rechtszaak zelf te voeren of een advocaat in de arm te nemen. Bij een vordering die lager ligt dan €25.000,00 is het namelijk niet noodzakelijk om een advocaat of jurist in te huren die u bij zal staan gedurende de procedure bij de kantonrechter. In de praktijk blijkt echter dat veruit de meeste zaken te gecompliceerd zijn om zonder professionele rechtsbijstandverlener af te doen. Kees wil daarom toch een advocaat inschakelen.

De tweede kosten die Kees dan ook moet maken zijn de advocaatkosten. Deze kosten bedragen voor de rechtszaak van Kees ongeveer tussen de €300,00 en €600,00. In de regel geldt dat hoe minder gecompliceerd uw zaak is, hoe lager de advocaatkosten zullen liggen. Ook speelt de omvang van de vordering een rol bij de hoogte van de advocaatkosten.

Deurwaarderskosten
De advocaat zal vervolgens voor Kees een dagvaarding opstellen. Dit is het processtuk wat naar verkoper Jaap verzonden moet worden. In de dagvaarding staat gemotiveerd beschreven waarom Kees recht heeft op terugbetaling van de aankoopsom. Ook staat in de dagvaarding wanneer en waar Jaap bij de rechtbank moet verschijnen. De dagvaarding moet verplicht door een deurwaarder bezorgd worden, daarom zitten hier kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen ongeveer €90,00.

Totaalplaatje
In totaal bedragen de kosten voor de rechtszaak van Kees aldus tussen de €613,00 en €913,00 euro. Indien Kees de rechtszaak wint, kan hij deze kosten ten dele of geheel vergoed krijgen van de wederpartij. Daar staat uiteraard tegenover dat Kees de rechtszaak ook kan verliezen. In dat geval zijn de rollen omgedraaid en dient Kees de proceskosten van Jaap te betalen.

Met deze column heb ik beoogd een overzichtelijk beeld te schetsen van de verschillende kostenposten die aan een procedure kleven. Neem hierbij in acht dat de kosten per soort rechterlijke procedure zeer uiteenlopen. Voor een ondernemer is procederen bijvoorbeeld duurder dan voor een consument. Ook kan het uurtarief per advocaat of jurist aanzienlijk verschillen. Neem al deze zaken daarom goed in overweging voordat u een gerechtelijke procedure start. Zorg er altijd voor dat de kosten opwegen tegenover de baten.

Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss of
bezoek onze website www.rechtswinkeloss.nl.

Deze column is geschreven door Bart van Wanrooij.
Bart is derdejaars rechtenstudent aan de Tilburg University.