• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column rechtswinkel:Hoofdelijke aansprakelijkheid & het regresrecht

Stelt u zich voor, u en uw partner sluiten gezamenlijk een lening af voor de verbouwing van uw huis. Op het moment dat u deze lening bent aangegaan, heeft u beiden de kredietovereenkomst ondertekend. Hierdoor bent u allebei akkoord gegaan met de hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid nou precies in en wat zijn de gevolgen hiervan? Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat u persoonlijk kunt worden aangesproken op het voldoen

van uw lening (of schulden). Dit houdt in dat u het volledige geleende bedrag terug dient te betalen. U blijft hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat de bank u ontslaat van deze aansprakelijkheid. Van een dergelijk ontslag is vaak pas sprake als u het volledige bedrag (inclusief de rente) heeft terugbetaald.

Stel, u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan, terwijl de gezamenlijke lening nog niet volledig is terugbetaald. Wie is er in dit geval verantwoordelijk voor de terugbetaling?
In beginsel maakt het de bank niet uit wie de schuld terugbetaald, zolang er maar wordt betaald. Stel, u betaalt het resterende bedrag terug aangezien uw ex-partner er op dit moment geen geld voor heeft. Wanneer u het resterende bedrag heeft terugbetaald vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de vordering die de bank op u en uw ex-partner had komt te vervallen. Dit houdt echter niet in dat uw ex-partner niet langer verantwoordelijk is voor uw gezamenlijke lening. Hiervoor kennen wij het zogenaamde regresrecht.

Regresrecht
Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat u heeft betaald voor een derde partij. In ons voorbeeld betekent dit dat u zich kunt verhalen op uw ex-partner aangezien u meer heeft bijgedragen aan het aflossen van de gezamenlijke lening dan uw ex-partner. Het regresrecht is gebaseerd op het beginsel van de onderlinge draagplicht. In Nederland gaan we ervan uit dat, wanneer u gezamenlijk een lening afsluit, u ook beiden eindverantwoordelijke bent voor de terugbetaling van deze lening.
Ondanks het vervallen van de hoofdelijke aansprakelijkheid komt de wederpartij niet onder zijn betalingsverplichting aan u persoonlijk uit. In het geval van de gezamenlijke lening kunt u het teveel betaalde geld terugvorderen wanneer uw ex-partner weer vermogen heeft opgebouwd.

Mocht u verder nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u nog andere juridische vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren.
Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand van 19:30 tot 21:00 in de Berchplaets, adres: Sportstraat 3 in Berghem.

Like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss of
bezoek onze website www.rechtswinkeloss.nl.

Deze column is geschreven door Sanne van Bergen. Sanne is derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.