• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Rechtswinkel column; resterende vakantiedagen

Stichting Rechtswinkel Oss informeert in deze column over actuele zaken, waarmee een ieder te maken kan krijgen. Deze maand: uw resterende vakantiedagen van 2015.Stel, u heeft het afgelopen jaar gewerkt en u heeft niet al uw vakantiedagen opgenomen. Wat zijn dan uw rechten met betrekking tot deze resterende vakantiedagen? Als u werkt, heeft u recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Dit is vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Uw loon wordt tijdens deze vrije dagen doorbetaald. Daarnaast kunt u recht hebben op extra vakantiedagen die zijn afgesproken in uw cao of arbeidsovereenkomst.

U mag als werknemer zelf bepalen wanneer u deze vakantiedagen wilt opnemen. Uw werkgever mag dit alleen weigeren in verband met bedrijfsbelangen.

Restant
Wanneer u niet alle vakantiedagen heeft opgemaakt, gaan deze mee over naar het volgende jaar. Deze dagen moet u echter wel opmaken binnen een half jaar nadat het nieuwe jaar is begonnen. Wanneer u dit niet doet, vervallen deze vakantie-uren.

Uitzonderingen
• Wanneer u buiten uw schuld om uw vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, dan gaat deze vervaltermijn niet op. In dit geval vervallen de vakantie-uren pas na vijf jaar.
• Heeft u nog vakantiedagen open staan van vóór 1 januari 2012 dan geldt hiervoor nog de oude regeling. Deze regeling houdt in dat deze vakantie-uren pas na vijf jaar vervallen. Op deze regeling kunt u dus nog uiterlijk tot 31 december 2016 aanspraak maken.

Extra weetje!
Bent u ziek geworden tijdens uw vakantie? Meld dit aan uw werkgever! De vakantiedagen waarop u ziek was, raakt u niet kwijt. Dit zijn namelijk ziektedagen. U kunt deze vakantiedagen een andere keer opnemen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u nog andere juridische vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren. Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand, van 19:30 tot 21:00. Onze meest actuele openingstijden vindt u op www.rechtswinkeloss.nl.

Deze column is geschreven door Loes Bouwens. Loes is masterstudent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.