• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; Alcohol in het verkeer

Rijden onder invloed is een misdrijf en daarvoor kunnen zware sancties worden opgelegd. Daarom besteden wij deze maand aan de regelgeving omtrent rijden onder invloed. Wanneer pleegt u een strafbaar feit en kunt u een sanctie verwachten?

Hoe weet de politie dat u te veel gedronken heeft?
Het is verboden om een voertuig te besturen onder invloed van alcohol. Om vast te stellen of u onder

invloed van alcohol heeft gereden, kan gebruik worden gemaakt van het bekende blaaspijpje. Deze blaastest wordt gezien als een eerste verkenning op gebruik van alcohol. Wanneer het blaaspijpje een positieve reactie geeft, kan de politie u vorderen mee te werken aan een ademanalyse. Vaak gebeurt dit op het politiebureau en weigering hiervan wordt gezien als een strafbaar feit. Indien een ademanalyse onvoldoende resultaat biedt of wanneer blazen vanwege gezondheidsredenen niet mogelijk is, kan iemand verplicht worden tot een bloedproef. Ook het weigeren van zo’n bloedproef is strafbaar. De politie kan bovendien in het geval van weigering van deze onderzoeken uw rijbewijs invorderen.

Wat is “te veel”?
Als u minder dan vijf jaar uw rijbewijs heeft, dan is het strafbaar om te rijden met meer dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht (ug/l). Voor ervaren bestuurders geldt dat het rijden met meer dan 220 ug/l een misdrijf oplevert. Bovendien is het niet alleen strafbaar om zelf onder invloed te rijden, maar ook om u te laten rijden door een ander die onder invloed is.
Gemiddeld levert een standaardglas alcoholische drank 95 ug/l op. Dit betekent dus dat u zich na twee glazen alcohol al in de risicozone kan bevinden. Echter, zelfs indien bij een controle niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een te hoog alcoholgehalte mag de politie op basis van uiterlijke kenmerken oordelen dat u dronken bent. Voorbeelden hiervan zijn spreken met een dubbele tong en niet standvastig te been zijn.

De sancties
Indien is vastgesteld dat u te veel gedronken heeft, dan u een verbod krijgen om te rijden gedurende twaalf uur. Daarnaast kan uw rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken en bestaat er kans op een boete. De officier van justitie kan ook bepalen dat u moet voorkomen bij de rechter. De rechter kan naast een rijontzegging bovendien hoge boetes, een taak- of gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen opleggen.
In sommige gevallen meldt de politie het voorval bij het CBR. Het CBR kan dan een educatieve maatregel of een onderzoek alcohol aan u opleggen. Denkt u het volgen van een verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer. De kosten van zo’n cursus of onderzoek komen voor eigen rekening en kunnen oplopen van 400 tot bijna 1000 euro. Het niet komen opdagen bij een cursus of onderzoek of een negatieve uitslag wordt bestraft met het ongeldig verklaren van het rijbewijs.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u nog andere juridische vragen, dan kunt u altijd binnenlopen op één van onze spreekuren. Deze vinden iedere donderdag- en vrijdagavond plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss. Tevens draaien wij spreekuur in Berghem op de even maandagen van de maand, van 19:30 tot 21:00. Kijk ook eens opwww.rechtswinkeloss.nl of like ons op Facebook.

Deze column is geschreven door Vera Weling. Vera is derdejaars rechtenstudent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is zij medewerker en teamcaptain bij Stichting Rechtswinkel Oss.