• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Alwin van Erp nieuwe voorzitter ondernemersvereniging Berghem

Gisteravond werd in cafe tante Toetje de algemene ledenvergadering gehouden van de Berghemse ondernemersvereniging OVB. Na 16 jaar voorzitterschap gaf Henk Heurkens vol vertrouwen de voorzittershamer over aan Alwin van Erp. Ook Roy Heurkens was aftredend bestuurslid.

Zijn plaats in het bestuur word overgenomen door Nienke Vermeulen, die zich als communicatie specialiste onlangs aansloot bij de vereniging. Dave van Schaijk treedt tevens tot het bestuur toe, hij vervult de vrijgekomen plek van Alwin van Erp. Met een goed 'ingekneede' kennisoverdracht gaat het bestuur de komende jaren de visie van de vereniging en de wensen van de leden verder uitbouwen door o.a. meer onderlinge binding te faciliteren.

Henk Heurkens ontving voor zijn 2-voudige voorzittersfunctie welke tesamen 16 jaar bestrijkten het eerste erelidmaatschap van de vereniging. Hiermee krijgen Henk en zijn vrouw Ria levenslang toegang tot alle activiteiten van de Berghemse Ondernemers Vereniging. 

Een presentatie van Beeldend Berghem over het nieuw te bouwen kunstwerk 'zicht op Berghem' was de afsluiting van een druk bezochte ledenvergadering.

Namens Mooi Berghem wensen wij Alwin en de rest van het bestuur alvast heel veel succes met deze leuke uitdaging.

 

IMG 2339

v.l.n.r. Nienke Vermeulen, Dave van Schaijk, Ria Heurkens, Leonore in 't Hout, Henk Heurkens, Harald Bimbergen, Alwin van Erp, Roy Heurkens.