• lente2018piekenhoef01
  • karikaturennr9tot12
  • lente2018piekenhoef02
  • karikaturen1e42017
  • regenboog
  • karikatuurversie2totnr8
  • 2017lente03

Op z’n Bergs gezegd “Wanne puinzooi!”

Tot grote ergernis tref ik met regelmaat letterlijk een berg afval aan rondom de ondergrondse afvalcontainer op de parkeerplaats van de Bergse kerk tegenover de Albert Hein.Steeds vaker wordt er afval bijgeplaatst naast de ondergrondse afvalcontainers. Tijdens de laatste dorpsraadvergadering heb ik dit probleem gepresenteerd en de aanwezigen schrokken van het zien van deze foto. Dit is geen “nepnieuws”.

Diverse keren heb ik heb aandacht gevraagd via social media door foto’s te publiceren van bijplaatsingen. Ook schroom ik niet om degene aan te spreken die klakkeloos een zak afval bijplaatst in plaats van in de afvalcontainer! Veel mensen denken als er één zak naast de afvalcontainer staat, dat de afvalcontainer niet in bedrijf is. Uit 80 metingen blijkt dat dit in 80x niet het geval was, het oranje apparaat is 100% in bedrijf.

Het is natuurlijk fantastisch dat mensen de moeite nemen om bewust afval te scheiden en vervolgens het gescheiden afval naar de ondergrondse container brengen. Echter dat laatste stapje… de klep van de container openen en daar de zak in werpen is blijkbaar te veel moeite. Veel mensen proppen de plastic zak te vol, die vervolgens dan niet in de vulopening van de afvalcontainer past en plaatsen de afvalzak erbij in plaats van er in! Het gedrag van mensen positief beïnvloeden is niet erg gemakkelijk. Er is hoop, ook in Berghem.

Onlangs was voor mij de maat vol toen ik de enorme berg met afval zag bij de parkeerplaats van de Bergse kerk tegenover de Albert Hein. De ondergrondse container was in bedrijf en ik heb direct met de gemeente contact opgenomen om dit probleem te melden. Op de afdeling Afval van de gemeente denken de ambtenaren graag mee voor bevordering van een schone leefomgeving.

Sinds enige tijd loopt in Oss Zuid, met succes, een pilot ter voorkoming van bijplaatsing van afval. Na kort overleg met de ambtenaar van de afdeling Afval, is sinds dinsdag 6 maart jl. in Berghem een kunststofgrasmat met kunstbloemen geplaatst met de tekst “samen houden we het hier schoon”. Op de klep van de vulopening staan nu al extra tips.

Doordat de groene mat en bloemetjes worden geplaatst naast de ondergrondse container wordt gedrag positief beïnvloedt door subtiel een aanwijzing te geven.Uit onderzoek is gebleken dat mensen groen, gras en bloemen associëren met schoon. De grasmat en bloemetjes blijken zodoende een impuls te geven om de locatie bij het parkeerterrein van de kerk tegenover de kerk schoon te houden.

Op z’n Bergs gezegd “wordt ’t doar ‘n schon plekske”.

Bijdrage Marianne Zondag-Voet

afvalnieuwecontainer2018