• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Gemeente Oss organiseert op 12 april extra info-avond voor mogelijk windmolenpark

Tijdens de laatste vergadering van de Adviescommissie Ruimte heeft het voorzitter John Droppert van het actiecomité windmolens de Geer spreektijd aangevraagd om hun standpunt te maken. Op dinsdag 12 april vindt er daarom in de Berchplaets een extra informatieavond plaats over een mogelijk windpark ten noorden van Elzenburg-Noord / De Geer. Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Oss. Met name het vervolg van het proces zal nader worden uitgelegd. De avond is vooral bedoeld voor de bezwaarmakers. Ook andere belangstellenden uit Berghem, Megen, Haren, Macharen en de Schadewijk zijn deze avond hartelijk welkom. De avond begint om 19.30 uur.  

Beste commissieleden,

Voor u staat een afgevaardigde van een aantal bezorgde burgers.
Burgers die zich betrokken voelen bij de mogelijke aanleg van een windmolenpark op locatie de Geer.

Wij beseffen ons dat door de Gemeente een aantal contactmomenten in het leven geroepen zijn, al dan niet tezamen met de diverse dorpsraden. Ook hebben wij ondertussen gezien dat er een klankbord groep geformeerd is geweest. Echter heeft geen van deze bijeenkomsten ons een duidelijk beeld gegeven van de uiteindelijke situatie.

Dit beeld is ons pas duidelijker geworden toen de Gemeente daadwerkelijk met de meest direct getroffenen in contact kwam en daar persoonlijk de situatie uit is komen leggen.

Helaas betekent dit dat een groot aantal burgers zich laat in de procedure pas betrokken is gaan voelen. Dat is een gemiste kans, omdat deze burgers zich terdege bewust zijn van hun rol in het energievraagstuk. Velen in het buurtschap “het Gement” hebben immers er al voor gekozen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen.

Het zal u niet vreemd klinken, dat wij, als bewoners ons grote zorgen maken op ons leefklimaat. Enige jaren geleden is onder protest akkoord gegaan met al een stuk inleveren van woongenot door het aanleggen van een industrieterrein. Dit zelfde industrieterrein wordt nu gebruikt als breekijzer om juist deze locatie aan te wijzen als optimaal, daar de provincie besloten heeft windmolens alleen te plaatsen bij industriegebieden.

Echter in de directe omgeving zijn een aantal dorpskernen, zoals Haren en Macharen en dichtere woonbebouwing zoals de bebouwing in “het Gement” te vinden. Natuurlijk zijn de onderzoeken naar hoever geluid en slagschaduw reiken en de impact hiervan op de geestelijke gezondheid van omwonenden omstreden. Maar naar eer en geweten kan een ieder aanvoelen dat bij de diverse windrichtingen altijd grotere groepen mensen last zullen hebben van geluid. Daarnaast is hier al aangegeven dat voor het buurtschap “het Gement” het woongenot al aangetast is door een industriegebied en de bewoners niet staan te wachten op het nog meer inleveren van wooncomfort.
Het liefst willen wij onze polder, met uitzicht en flora en fauna houden.

Wij willen dan ook met klem de commissie vragen de plek van het windmolenpark te heroverwegen. Uit de krant hebben wij mogen vernemen dat er toch een initiatief komt om buiten het provinciaal beleid om een windmolenpark te realiseren in de polder tussen Oss en den Bosch. Ons inziens een betere plek daar minder bewoners getroffen worden en het draagvlak hoger zal liggen.

Andere alternatieven zouden in onze ogen liggen in het aanmoedigen van asbestsanering van daken en deze gelijk te vervangen door zonnepanelen. Uit de stukken halen wij ook dat Oss als industriestad 40% van zijn energie laat consumeren door bedrijven, ook daar verwachten wij als burgers van dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelf al het mogelijke moeten doen om hun eigen energievoorziening te regelen. Ons lijkt daar een taak van de gemeenten en/of provincie te liggen om bedrijven hier op te wijzen.

Oss als industriestad loopt leeg, grote bedrijven vertrekken of krimpen hun werkgelegenheid in, terwijl hoogopgeleid personeel werkeloos achterblijft. Ons lijkt dit een mooi potentieel als deze kennis gebruikt zou kunnen worden om bijvoorbeeld een energiepark, gelijk aan het pivot park, te bouwen op het beoogd gebied. Een energiepark wat zich richt op alternatieve energie die niet milieu of horizonvervuilend werkt. Dit zou kunnen betekenen dat, mochten hier zinnige dingen uit komen, dit zich uitgroeit tot een nieuwe vorm van hoogwaardige werkgelegenheid in Oss. Daarmee zou Oss zich de meest energie innovatieve gemeente van Brabant kunnen gaan noemen.
Een ander alternatief zou in onze ogen nog warmtepompen zijn en te kijken naar een participatieplan om huishoudens aan te sluiten op een stadsverwarmingproject.
Dit zou in onze ogen in ieder geval stukken minder horizonvervuilend zijn als het beoogde windmolenpark. De geraamde kosten zouden wellicht via burgerparticipatie, innovatiegelden van de provincie/overheid of andere manieren gesubsidieerd kunnen worden.

Windmolenparken zijn achterhaald en alleen rendabel als ze er onder zware subsidie neergezet worden. De onderdelen van windmolens komen soms uit gebieden op deze wereld waar juist door het winnen van deze grondstoffen onacceptabele gevolgen voor mens en milieu daar optreden.

Daarbij komen er landelijk steeds meer deskundigheid dat het positieve effect op energiebesparing niet bereikt wordt. Dit omdat we de wind niet kunnen regelen, de energie centrales periodiek extra stroom moet leveren om te kunnen voldoen aan de vraag.
Ook de gevolgen aan Flora en Fauna zijn groter, o.a. door windmolens komen er gemiddelde 50.000 vogels om het leven dit is 5 keer meer dan in het verkeer.

De door ons geschetste bezwaren en alternatieven en de ontwikkelingen rondom het eventuele nieuwe windmolenpark tussen Oss en den Bosch zorgen ervoor dat wij de commissie en de gemeente dan ook met klem willen vragen het windmolenpark locatie de Geer geen doorgang te laten vinden.

Wij zijn, als bewoners, graag bereid mee te denken in deze participatie maatschappij omdat wij het idee hebben dat alleen door goede samenwerking er een goed draagvlak kan ontstaan.

Ik dank u voor uw aandacht.

John Droppert,
Voorzitter Actiecomité Windmolens de Geer
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)