• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Morgen "Broodje brandweer" eten bij de brandweer Berghem!

De brandweer in Brabant en Zeeland organiseert morgen een gratis lunch. De lunch staat in het teken van brandveiligheid bij zelfstandig wonende ouderen. Deze doelgroep of mensen die voor een zelfstandig wonende oudere zorgen, kan een broodje bij de brandweer komen eten. Ondertussen vertellen brandweermannen en –vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. De lunch staat voor Berghem gepland op zaterdag 7 november

in de kazerne in Berghem. Aanmeldingsdatum is helaas al verlopen!

Voorkomen van brand

Het voorkomen van brand is één van de belangrijkste pijlers van de brandweer. De brandweer gaat hiervoor steeds meer de wijk in. Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw wijkgenoten, meer te weten komen over de brandweer in uw wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van brand. Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? Weet u wat u moet doen als er toch brand is? Heeft u een rookmelder in uw woning en weet u waar u deze het beste op kunt hangen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u hoe u veilig uw woning uitkomt?

‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens de lunch geeft de brandweer tips over rookmelders, het maken van een vluchtplan, oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen hiervan. De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de standby-knop laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten.

Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren stijgt.
Daarom is er dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken in de maand oktober extra aandacht voor de zelfstandig wonende senioren. De brandweer nodigt senioren in Brabant en Zeeland uit om tijdens een lunch met een goed gesprek - ‘Broodje Brandweer’ - brandveiligheid onder de aandacht te brengen.