• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Inloopbijeenkomst verbeterplan voor gebied tussen Oss en Berghem

De gemeente Oss heeft plannen voor het gebied tussen Oss en Berghem. Dit artikel geeft informatie over deze plannen. Op dinsdag 6 oktober 2015 is er tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in dorpshuis de Berchplaets in Berghem. Daar kunt u de plannen bekijken en vragen stellen.

Welke plannen heeft de gemeente?

De grenzen van het gebied tussen Oss en Berghem bestaan uit de spoorlijn Nijmegen-’s-Hertogenbosch, de Weg van de Toekomst (N329), de Spaanderstraat en de bestaande bebouwing van Berghem. Langs de Osseweg en Spaanderstraat staan woningen en bedrijven. Tussen de Osseweg en de spoorlijn ligt het sportpark De Koppelsteeg. Onder andere voetbalvereniging Berghem Sport en tennisvereniging LTC Rackets maken gebruik van dit sportpark. Het gebied tussen Oss en Berghem is nu vooral in gebruik voor landbouw. Samen met bewoners, bedrijven, verenigingen, dorpsraad Berghem en wijkraad Schadewijk maakte de gemeente Oss het toekomstbeeld. Het gebied bestaat uit drie deelgebieden.

Wat gebeurt er met sportpark De Koppelsteeg?

De ingangen naar het sportpark liggen nu aan de Osseweg. Bezoekers van De Koppelsteeg parkeren aan de overkant van de Osseweg bij sportcentrum Berghem. Die oversteek zorgt voor onveilige situaties. In het toekomstbeeld liggen de ingangen van het sportpark aan de westelijke kant, richting de Weg van de Toekomst. Daar komt een parkeerterrein. Door de verplaatsing van de ingangen liggen het clubgebouw en de kleedruimten van Berghem Sport ver van de nieuwe ingang. Daarom onderzoeken gemeente en Berghem Sport de bouw van een nieuw centraler gelegen clubgebouw.

Wat gebeurt er met het gebied tussen de Osseweg en de spoorlijn?

In het gebied tussen de Osseweg en de spoorlijn komen nieuwe functies op het gebied van educatie, sport en recreatie. De nieuwe gebouwen moeten passen in het landschap. Ook zij maken gebruik van het nieuwe parkeerterrein, net als bezoekers van het sportpark.

Wat gebeurt er met het gebied tussen de Osseweg en de Spaanderstraat?

Het gebied tussen de Osseweg en Spaanderstraat behoudt zijn open en landschappelijk karakter. Berghem blijft zo herkenbaar vanaf de Weg van de Toekomst. Dit terrein biedt mogelijkheden voor stadslandbouw, vergelijkbaar met Landerij van Tosse aan de zuidkant van de stad Oss. De gemeente maakt het gebied toegankelijk door paden aan te leggen. In het gebied komt ook een talud met zonnepanelen in de vorm van 50 zonnebloemen. Dat maakt deel uit van de Weg van de Toekomst. Deze zonnebloemen zijn een kleinere versie van de zonnebomen langs de Weg van de Toekomst. Rondom het talud komt een sloot.

Bekijk alle info op www.oss.nl/verbeterplan Oss-Berghem