• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Informatieavond Eerste Heilige Communie, 6 oktober St.Willibrorduskerk

Ook dit jaar willen geeft de parochie kinderen vanaf groep 4 weer de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie. Om u nader te informeren over de eerste communie en de voorbereiding daarop nodigt kapelaan J.Beekman u uit voor de infoavond op dinsdag 6 oktober om 20:00 uur in de St. Willibrorduskerk te Berghem. U hoort op deze avond ook hoe u uw kind kunt aanmelden voor de Eerste Communie. De Eerste Communie is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een onderdeel van de geloofsopvoeding van uw kind.

Bij het doopsel heeft u de belofte gedaan aan uw kind en de kerk om daar zorg voor te dragen. Deze geloofsopvoeding ligt dus in de eerste plaats bij de ouders. De Eerste Communie is een volgende grote stap in deze geloofsopvoeding, waardoor uw kind nog meer verbonden wordt met Jezus Christus en zijn Kerk. Dit is dan ook een moment om uzelf af te vragen wat uw verbondenheid met Christus en zijn Kerk is. Waar sta ik in mijn geloof? Wie is Christus voor mij? Ga ik nog naar de Kerk?

Aan de persoon van Jezus Christus, de betekenis van de Eucharistie en het leven binnen de kerk zal ook veelvuldig aandacht besteed worden in het voorbereidingstraject. Dit traject van voorbereiding op de eerste communie bestaat uit 11 bijeenkomsten. Waar deze voorbereidingsbijeenkomsten gehouden worden is afhankelijk van het aantal communicanten.

De Eerste Communie Mis zal wel in elke kerk afzonderlijk zijn, en wel te weten op:
• 22 mei St. Lambertus Haren
• 29 mei St. Willibrordus Berghem
• 5 juni St. Petrus Banden Macharen
• 5 juni St. Servatius Megen

Met vriendelijke groet,
Kapelaan J. Beekman