• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Schade aan asbestplaten door de hagel? Let op

Heeft u afgelopen week schade geleden door de hagel? En dan met name aan de asbesthoudende golfplaten op uw dak? Let dan goed op! Deze platen mag u niet zomaar verwijderen. U moet daarvoor een melding doen bij de gemeente. Omdat er door hagel sprake is van een calamiteit hanteren gemeente Oss en omgevingsdienst Brabant Noord een verkorte procedure en kunt u sneller beginnen met het laten opruimen.

Hoe kunt u dit aanpakken?
Als u de platen wilt verwijderen, meld dat dan bij de gemeente Oss, bel 14 0412 en vraag naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en handhaving.
U kunt dit ook melden via www.oss.nl/digitaalloket of www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie vindt uw op de website van de gemeente Oss.
www.oss.nl