• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

De Zonnebloem afdeling Berghem collecteert deze week!

dezonnebloemDeze week, van 24 tot en met 29 augustus 2015, collecteren de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Berghem. De opbrengst komt geheel ten goede aan de activiteiten van de Zonnebloem Berghem. Zij zetten zich in voor ouderen, langdurig zieken en lichamelijk handicapten. naast huisbezoeken en diverse leuke activiteiten zorgen ze er ook voor dat een aantal mensen uit Berghem kan deelnemen aan een regionale vakantieweek of een theatervoorstelling kan bijwonen. Tevens helpen zij bij het indienen van een verzoek tot deelname aan een landelijke Zonnebloem vakantieweek.