• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Berghem blijkt 'rijp' voor eigen zorgcooperatie

Op 16 juni 2015 organiseerde de Dorpsraad Berghem, in samenwerking met meerdere betrokken partijen, in de Berchplaets de thema-avond “Zorgen voor elkaar”. Er was een goede opkomst van geïnteresseerde inwoners van Berghem. Na een presentatie over de mogelijkheden en het nut van een zorgcoöperatie, zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden en de noodzaak voor een eventuele zorgcoöperatie in Berghem. Ook is hen gevraagd wat zij zelf mogelijk zouden kunnen en willen doen als er in Berghem een zorgcoöperatie gerealiseerd zou worden.

Uit het positieve resultaat van deze bijeenkomst heeft de dorpsraad de conclusie getrokken dat een nieuw burgerinitiatief, mogelijk in de vorm van een zorgcoöperatie, in Berghem een belangrijke aanvulling kan betekenen voor hulpverlening aan de inwoners van Berghem. Er is voldoende animo en er zijn voldoende bereidwillige inwoners om verdere stappen te ondernemen. Meerdere inwoners hebben zich vrijwillig aangemeld en toegezegd mee te willen werken om de ideeën verder uit te werken.

De Dorpsraad heeft daarom besloten het initiatief verder uit te werken. De leden van de werkgroep die de eerste verkenningen hebben gemaakt zullen, na de vakantieperiode, in gesprek gaan met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Gezamenlijk gaan ze bespreken hoe “het zorgen voor elkaar” in Berghem het best georganiseerd kan worden.